Školení: AutoCAD, AutoCAD LT - základní školení (3 dny) - on-line

8. prosince 2021
Online

Další informace : Datum Program

OborObecný CAD
ÚroveňZačátečníci
Čas9:00

Školení je určeno pro začínající uživatele AutoCADu se základní znalostí práce na PC. Je zaměřeno na tvorbu výkresů ve 2D, tisk a základní nastavení AutoCADu. Tento 3denní kurz probíhá v autorizovaných školicích centrech, a to vždy od 9:00 do 15:30. Cílem kurzu je, aby uživatelé zvládali základní funkce kreslení a úprav v AutoCADu.

Cena 3denního kurzu je 10.000,-Kč bez DPH. Po domluvě lze individuálně upravit osnovu kurzu, termín, popř. kurz uskutečnit přímo na pracovišti zákazníka.
Kurzy vedou Autodeskem certifikovaní lektoři.

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu jsou 3 osoby.

V případě, že bude již možné školit prezenční formou, kurz se bude konat na některé z poboček dle dohody (Brno, Praha, Ostrava).

Online

1) Kreslení  
- kreslení základních objektů  
- možnosti zadání bodů  
- používání a nastavení kreslících režimů  
2) Úpravy  
- příkazy k úpravě objektů  
- změna vlastností objektů  
- kopírování vlastností  
- úprava křivek, spline a multičar  
- práce s uzly  
3) Pohled  
- nastavení pohledů  
- regenerace výkresu  
4) Hladiny  
- nastavení typu čar, barvy a tloušťky  
- vytváření nových hladin  
- přepínání mezi hladinami  
- přemisťování objektů mezi hladinami  
- vypnutá, zmrazená, zamknutá a netisková hladina  
5) Text a tabulky  
- nastavení stylů textu  
- řádkový text  
- odstavcový text  
- tabulky  
6) Kótování  
- nastavení kótovacích stylů  
- kótování délek, oblouků, úhlů  
- odkazy  
- úprava kót  
- změna textu kóty  
7) Šrafování  
- způsoby zadání šrafy  
- převzetí vlastností šrafy  
- nastavení šraf  
- asociativní šrafy  
8) Bloky  
- vytváření a ukládání bloků  
- vkládání a načítaní bloků ze souborů  
- úpravy bloků  
9) Dotazy  
- měření vzdáleností, ploch atd.  
- vlastnosti objektu  
10) Vkládání objektů  
- vkládání obrázků  
- práce s obrázky  
- pořadí zobrazení  
11) AutoCAD DesignCenter  
- zobrazení obsahu výkresu  
- přidání obsahu výkresu  
12) Práce s více soubory najednou  
- přechod mezi otevřenými soubory  
- kopírování mezi soubory  
13) Tisk  
- nastavení tisku  
- vykreslovací styly  
- tisk z modelového prostoru  
- tisk z rozvržení  
14) Výkresové šablony  
- předdefinované šablony  
- vytvoření vlastní šablony  
- použití šablony  
15) Nastavení prostředí AutoCADu  
- automatické zálohování  
- nastavení tlačítek myši, kurzoru, jednotek, barvy pozadí atd.  
- úprava panelů nástrojů  
- čištění a restaurování výkresu  
16) Atributy  
- vytvoření bloku s atributy  
- vložení bloku atributy  
- úprava atributů  
- extrahování atributů  
 

Přihlášení na akci