Společnost Autodesk je již řadu let průkopníkem rychle se rozvíjející oblasti tzv. generativního navrhování. Způsob projektování nebo konstruování, které generativní design přináší, může rozvíjet kreativitu až nad rámec běžných činností.

Člověk zadává pouze vstupní požadavky navrhovaného dílu či stavby, nikoli jejich konkrétní tvary a materiály. Počítač pak sám vygeneruje množsví různých tvarů, analyzuje je a nakonec vytvoří a doporučí optimální tvar dílu splňujícího zadané požadavky v procesu generativního designu (například pevnost, přenesený výkon, únosnost, oslunění apod.).

Generativní design, tj. princip návrhu tvaru jen ze zadaných hraničních parametrů, se uplatňuje i ve stavebnictví a architektuře – např. návrh dispozic kanceláří, domů nebo bytových jednotek.

Obraťte se na nás ještě dnes a dovolte nám ukázat vám, jak mohou řešení Autodesk pro generativní navrhování pomoci v oborech stavebnictví a architektura.

Generativní design v projektování - Revit, Project Refinery

Strojový návrh optimalizovaných skladeb stavebních prvků nebo zařizovacích předmětů je od verze 2021 také součástí BIM aplikace Autodesk Revit (v sadě AEC Collection). Po zadání návrhových kritérií – např. maximalizace využité plochy, oslunění, minimalizace docházkové vzdálenosti – můžete využít strojově generovaných variant pro nalezení optimálního návrhu.

Ukázka využití:

Možnosti generativního navrhování v projekční praxi – urbanismus, budovy, rozmístění místností, apod. Viz původní Project Refinery a Project Fractal.

Další informace

Produkty
  Služby

  Implementace BIM

  Nastupte s námi na BIM! Implementace BIM (Informační modelování budov) ve vaší společnosti. Zkušení odborníci z Arkance Systems...

  Bonus nástroje CS+

  Společnost ARKANCE je jediný platinový partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) s celosvětovou působností. Zároveň jsme i členem sítě...

  CAD Support Pack

  Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Školení

    Zákaznické reference