Věcná břemena

Věcná břemena jsou velmi aktuálním tématem pro každého správce majetku a zejména inženýrských sítí. Předmětem zájmu jsou jak věcná břemena cizích subjektů na vlastním majetku, tak naopak břemena ve prospěch provozovatele či vlastníka sítě na majetku dalších subjektů.

Od začátku roku 2014 jsou navíc k dispozici zdarma soubory grafických informací přímo z ČÚZK, které obsahují i zákresy jednotlivých věcných břemen.

Vlastní evidence věcných břemen zahrnuje:

 • Zobrazení, prohlížení a vyhledávání věcných břemen z dat ČÚZK = „co je v evidenci katastru nemovitostí“
 • Vlastní evidence břemen s odkazy na konkrétní parcely a jejich subjekty, smlouvy a dokumentaci, data ERP, atd = „co je ve vlastní evidenci“
 • Evidence vlastnictví, nájmů a pronájmů ve vazbě na katastr nemovitostí a efektivní evidence a odbavení probíhajících změn = „datový model katastru a detekce změn“

Funkce a procesy VB

Podpora řešení změn a souvisejících procesů:

 • Pracovní postupy a efektivní nástroje
 • Srovnání dvou pohledů (vlastní x KN) = „evidence na katastru sedí s vlastní evidencí“
 • Zjištění dotčených parcel vlastním majetkem (inženýrskou sítí, …)
 • Vytvoření nového záboru – prostorová analýza a podklad pro vklad nových břemen
 • Navázání dodatečné dokumentace k břemenům (smlouvy, atd.)
 • Navázání evidence břemen na další systém (ERP, účetnictví)

Arkance Systems poskytuje nástroje a realizuje řešení pro výše uvedenou správu věcných břemen. Pomocí importních nástrojů Import RÚIAN a VFK2DB je možné importovat veškerá potřebná data. Pomocí standardních nástrojů a odladěných datových modelů lze tato data libovolně využívat. Pomocí specifických pracovních postupů je možné následně efektivně provádět celou agendu věcných břemen a správy majetku vzhledem ke katastru nemovitostí.

Ukázka použití
YouTube video
Produkty
  Školení
   Řešení

   CAD služby

   CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

   CAD Support Pack

   Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Bonus nástroje CS+

   Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

    Zákaznické reference