Stručná historie starších verzí 3D strojařské aplikace Autodesk Inventor (AIS/AIP – Inventor Series/Professional) uvedených v České republice a ve světě.

 

Aktuální verze viz produktová stránka Autodesk Inventoru.

Novinky Inventor 2019

Březen 2018 (“Zora”)

K dispozici samostatně nebo jako součást Product Design Collection 2019.

 • Podstatně vyšší výkon pro: sestavy, výkresy, výběr, pole, LOD, řezy, závitové díry, shrinkwrap, generátor rámů
 • Sdílení pohledů – snadná a bezpečná spolupráce s externími spolupracovníky
 • Nová funkce pro tvorbu děr
 • Proměnlivé 3D spirály
 • Reverzní zaoblení
 • Vylepšené plechy
 • MBD – vylepšené 3D poznámky – tolerance, stav plochy, popis díry
 • Vylepšené expresní režimy s odloženým načítáním
 • Nové vazby v sestavě
 • Pevná délka hadice
 • AnyCAD pro spolupráci s Fusion 360
 • Rozšířený iLogic pro práci s komponentami
 • Editor barevných stylů
 • Migrace nastavení z předchozí verze

Viz Novinky Inventor 2019 a What’s New (PDF)

Novinky Inventor 2018

Březen 2017 (“Elon”)

K dispozici samostatně nebo jako součást Product Design Collection 2018.

 • Podstatně vyšší výkon pro: skrytí hran, zoom/pan/orbit 3D podhledů, tvorba, zobrazení a editace výkresových pohledů, otvírání vnořených sestav, výběr prvků (2x-10x)
 • Podpora víceobjemových těles pro plechové součásti (s individuálním nastavením stylů a tlouštěk plechu)
 • MBD – připojování anotací a tolerančních symbolů na 3D model, ty lze následně využít ve 2D výkresu, exportovat je do 3D PDF nebo STEP AP242
 • Vylepšené expresní režimy s odloženým načítáním
 • AnyCAD pro spolupráci se staršími i novějšími verzemi Inventoru
 • Vylepšené obalové součásti
 • Rychlejší práce s DWG podložením náčrtů
 • Podpora povrchových dat v prostředí prezentací
 • Vylepšená funkce odměřování
 • Filtrace ve stromu prohlížeče v sestavách
 • Orámečkování textů
 • Identifikace konstrukčního prvku v tabulce parametrů (“kde použit”)
 • Odpojitelné okno doplňku Vaultu 2018

Viz Novinky Inventor 2018

Novinky Inventor 2017

Březen 2016 (“Enzo”)

K dispozici samostatně nebo jako součást Product Design Suite 2017 (všech edicí) či Product Design Collection 2017.

 • Inventor 2017 R2 (2017.2, červenec 2016) – mapování vlastností při importu cizích dat, řada rozšíření modelování, sestav, náčrtů, prezentací a pozicování výkresů
 • Inventor 2017 R3 (2017.3, listopad 2016) – odměřování, vylepšený 3D PDF, text na náčrt, OmniClass 2006
 • Inventor 2017 R4 (2017.4, březen 2017) – AnyCAD s podporou novějších formátů Invetoru (2018)

Viz Přehled novinek 2017

Novinky Inventor 2016

Březen 2015 (“Shelby”)

K dispozici samostatně nebo jako součást Product Design Suite 2016 (všech edicí).

 • “AnyCAD” – asociativní napojení na CAD data formátu DWG, CATIA, SolidWorks, NX, Pro-E/Creo a Alias
 • Selektivní import částí “AnyCAD” modelů, miltithread podpora importu (zrychlení)
 • Elektromechanické spojení dat Inventoru a AutoCADu Electrical
 • Podstatné rozšíření funkcí volnoplošného modelování
 • Přímý 3D tisk na řadu 3D tiskáren
 • Rozšířené formátování textu
 • Značky drsnosti
 • Kvalitní rendering IBL (Image Based Lighting)
 • Rozšířené Obsahové centrum
 • Rozšířený export rozpisky
 • Export ASM (.smt)
 • Víceobjemové plechové součásti
 • Prováděné operace lze přerušit stiskem ESC
 • Rozšířená úvodní obrazovka
 • Rozšířená nápověda (online nebo lokální) s videoukázkami
 • Inventor 2016 R2 – subscription verze z října 2015 – generátor tvarů, ForceEffect a další novinky
 • Inventor 2016 R3 – subscription verze z listopadu 2015 – propojený návrh (online diskuse) a IFC export – viz novinky

Podrobnější přehled najdete v článku Přehled novinek Inventoru 2016 a v PDF dokumentech What’s new in Inventor 2016 (87 stran, 3.1MB) a Změny obsahového centra (42 stran, 302kB).

Novinky Inventor 2015

Duben 2014 (“Dyson”)

K dispozici samostatně nebo jako součást Product Design Suite 2015 (všech edicí).

 • Domácí stránka pro rychlejší otvírání projektů
 • Volnoplošné modelování (T-Splines)
 • Rozšířené přímé modelování (z Inventor Fusion)
 • Rozšířený Express režim
 • Nové možnosti náčrtů a plechů
 • Rozšířená práce s výkresy a anotacemi
 • Přímé napojení na Configurator 360 a Mockup 360
 • Rozšířená nápověda (online nebo lokální) s videoukázkami
 • Podpora Windows 8.1

Podrobnější přehled najdete v článku Přehled novinek Inventoru 2015

Novinky Inventor 2014

Duben 2013 (“Franklin”)

K dispozici samostatně nebo jako součást Product Design Suite 2014 (všech edicí)

 • Express mód pro rychlejší načítání sestav
 • Podpora BIM – zjednodušování, podpora formátu Revitu
 • Mračna bodů – ReCap
 • Přímá podpora cloudu Autodesk 360
 • Drážky, hraniční záplaty G1/G2, tažení samoprotínajících se prvků
 • Rozšířená práce s tabulkami
 • Nové typy vazeb v sestavách
 • Rozšířený Generátor rámů
 • Import nových CAD formátů
 • Vylepšená jednotná knihovna materiálů
 • Rozšířená nápověda (online nebo lokální) s videoukázkami
 • Exchange Apps – AppStore s doplňkovými aplikacemi (freeware+shareware)
 • Podpora Windows 8

Podrobnější přehled najdete v článku Přehled novinek Inventoru 2014

Novinky Inventor 2013

Březen 2012 (“Goodyear”)

K dispozici samostatně nebo jako součást Product Design Suite 2013 (všech edicí).

 • Snazší ovládání, otevřenost formátů, cloud funkce
 • Nový spouštěcí dialog nabízející nejpoužívanější postupy a přístup ke cloud funkcím Autodesk 360 (optimalizace, storage…)
 • Import nových CAD formátů Creo a JT (6/7)
 • Náčrty: křivky řízené výrazy, nové metody kreslení obdélníků, dynamické ořezávání, kótování délky oblouku
 • Součásti: přímá manipulace s pracovní rovinou, hromadná změna vlastností/vzhledu prvků, přímé modelování pomocí přednastavených geometrických primitiv (koule, prsten, válec…), editace skořepin
 • Sestavy: odstranění vnitřních součástí sestavy (ochrana návrhu), natočení profilu v generátoru rámů
 • Výkresy: přímé otevírání výkresů ze sestav, vylepšená správa listů, podpora dalších rastrových formátů pro vkládání obrázků
 • Tooling: umístění vtokové vložky, podpora pro virtuální vtokový kanál, možnost výběru středu smršťování
 • Načítání mračna bodů (3D skenování) s možností uchopování 3D modelu
 • Rozšířená jednotná knihovna materiálů
 • Pokročilejší nástroje pro mapování textur a nastavení vzhledu komponent (přímo ve scéně)
 • Správa textur pro rychlé realistické zobrazení i během editace
 • Rozšířená nápověda (online nebo lokální) s videoukázkami
 • Exchange Apps – AppStore s doplňkovými aplikacemi (freeware+shareware)
 • Uveden na český trh i ve verzi Inventor LT (Suite)

Podrobnější přehled najdete v článku Přehled novinek Inventoru 2013

Novinky Inventor 2012

Březen 2011 (“Brunel”)

K dispozici samostatně nebo jako součást Product Design Suite 2012 Premium a Ultimate.

 • Jednoduchost, rychlost a otevřenost
 • Prodej formou Suite aplikací
 • Kruhová kontextová menu (původně v Autodesk Alias) urychlující práci díky využití gest zadávaných myší
 • Vylepšené 3D modelování, simulace, rozšířená nápověda, iLogic funkce
 • Jednodušší a rychlejší instalace
 • Rychlost! Spuštění Inventoru 2x až 3x rychleji než u verze 2011, otevření součásti 1.5x rychleji. Až 10x rychlejší je zobrazení výkresových pohledů.
 • Nový Inventor Fusion
 • Nové prostředí opravy modelu
 • Rozšířené možnosti vizualizace s raytracingem v reálném čase
 • Možnost generování izometrických výkresů online pomocí AutoCAD Isometrics WS

Novinky Inventor 2011

Březen 2010 (“Sikorsky”)

Součástí AutoCAD Inventor Suite 2011 je AutoCAD Mechanical 2011, Vault 2011 a Autodesk Inventor 2011.

 • Přímá editace součástí
 • Dynamické zadávání v náčrtech
 • Skládání sestav uchopením
 • Interoperabilita díky vylepšené podpoře souborů Aliasu, drag-n-drop práce s modely Catia V5 a V4 a CRG
 • Inventor Fusion (česky) součástí instalace, propojení s Inventorem
 • Alias Design for Inventor – volnoplošné 3D modelování v Inventoru
 • Automatizace návrhu – iLogic, iCopy
 • Realistický rendering během editace modelu (s hw podporou grafiky)
 • Jednotná knihovna rendering materiálů
 • Práce s DWG bloky bez otevírání DWG souboru
 • Výměna architektonických BIM modelů s Revitem
 • Vícepohledové výkresy jednou funkcí
 • Řetězové kóty
 • Vylepšené šrafy (uživ.šrafy, text)
 • Vylepšený 3D tisk
 • Analýza rámových konstrukcí
 • Dynamické simulace sestav forem (Tooling)

Podrobný přehled novinek v Inventoru 2011 najdete v dokumentu What’s new (česky) a na serveru helpdesk.cadstudio.cz

Novinky Inventor 2010

Březen 2009 (“Hopper”)

Součástí AutoCAD Inventor Suite 2010 je AutoCAD Mechanical 2010, Vault 2010 a Autodesk Inventor 2010.

Autodesk Inventor 2010 - ribbon
 • Nové, úkolově orientované uživatelské rozhraní (kontextový Ribbon, QAT), lze používat i původní UI
 • Nové nástroje pro modelování a rozvin plechových součástí (vč. šablonovaných přechodů)
 • Nástroje pro modelování plastových součástí – mřížka, pouzdro, opěra, západka, drážka, atd.
 • Zjedodušování sestav funkcí Obalové součásti (Shrinkwrap)
 • Náčrtové bloky, rozšířené simulační prostředí
 • Rozšířená MKP/FEM analýza součástí ale nově i sestav
 • Vylepšení správce výkresů
 • Vylepšené svary
 • Uzlová editace spline
 • Funkce AutoSave
 • Usnadnění práce s kusovníky
 • Složka sestav – strukturování rozsáhlých sestav (zadané součásti zobrazeny pohromadě)
 • Přímé otevření výkresu z modelu (nejen naopak)
 • Rozšířené prostředí AEC Exchange s podporou formátu .adsk a výměnou dat Revit
 • Nové datové translátory CATIA V5 R6-R18 a rozšířená podpora JT, import .wire souborů Alias (viz podporované formáty)
Autodesk Inventor 2010 - záložky
 • Rychlá navigace mezi dokumenty – záložky (jako v AutoCADu či Excelu)
 • Funkce pro návrh komplexních plastových součástí, konstrukce vstřikovacích forem v samostatném modulu Inventor Tooling (lisovací nástroje z 3D modelu výlisku)
 • Vylepšená instalace a správa licencí (není nutná lokální instalace SQL/IIS, dynamické licence, jazykové balíčky)
 • Podpora Windows 7 (32-bit i 64-bit)

Novinky Inventor 2009

Březen 2008 (“Tesla”)

Součástí Inventor Suite 2009 je Mechanical Desktop 2009, AutoCAD Mechanical 2009, AutoCAD 2009, Vault 2009 a Autodesk Inventor 2009.

 • Odstranění bariér v produktivitě
  • Více než 200 samostatných novinek z oblastí:
  • Práce s většími návrhy – digitální prototypy velkých celků a sestav – nativní 64bitová verze bez paměťových omezení, substituce komponentů, výkonostní optimalizace
  • Prostor pro více inovací – vylepšení náčrtů, design akcelerátorů, modelování součástí a plechů, integrované simulační nástroje
  • Práce s jinými daty – rozšířená podpora 3D dat formátů Pro/ENGINEER, Granite, UG-NX, Parasolid, SolidWorks, CATIA V5, STEP, IGES, SAT a DWF
 • Hlavní oblasti vylepšení
  • Plechové součásti – rohové výštipy, ohyby s velkým poloměrem, styly plechů, rohové švy, spojovací prvky plechů, plechové iSoučásti …
  • Výkresy – oříznuté pohledy, automatické osy, poznámky razníků, prvek těžiště, čáry průsečnic, indexy v textu, filtry rozpisky, lepší rozlišení stínovaných tisků, norma ESKD …
  • Výkon a kapacita – 32- i 64-bitová verze (WinXP x64 a Vista 64), rozšířený měřič kapacity, optimalizace na instrukční sadu SSE2 Pentium 4 a AMD (+5% až 15%), multiprocesní podpora Plánovače úloh, rychlejší spouštění a menší paměťové nároky
  • Generátor rámů – vlastní uživatelské profily, vícenásobné výběry
  • 3D navigace – jednotné navigační nástroje ViewCube a SteeringWheel, omezený Orbit
  • Konstrukce sestav – substituce komponentů, úhlová omezení, posun a otáčení GripSnap, vícenásobný AutoDrop, bod těžiště, orientace vkládání …
  • Konstrukce součástí – rozšířené funkce Skořepina, Zaoblení a Záplata, vytažení do bodu, vylepšené prostředí náčrtů, text zarovnaný ke geometrii, formátování a výrazy iVlastností
  • Design akcelátory – rozšířené šroubové spoje, převodovky, hřídele, řemeny, pružiny, výpočty svarů …
  • Obsahové centrum – ukládání kopie součásti, oddělený server pro obsah a Vault, složka Oblíbené
  • Inventor Studio – animovaná světla, uživatelsky definované trasy kamery, hloubka pohledu, měkké stíny, střih videa, svítívé prvky, import/export stylů
  • Spolupráce – nativní translátory řady 3D CAD formátů, import STEP/IGES/SAT sestav jako součástí, import “low-tolerance” ploch
  • Publikování – XPS formát DWFx pro prohlížení výkresů bez prohlížečů, 3D DWFx, rychlejší publikování DWF, věrnější DWF, publikování do PDF
  • Vault – jednokrokové rychlejší zařazování, Vault v dialogu Otevři, výkon Vault prohížeče, oddělená přihlašování
  • Instalace a licence – rychlejší a pohodlnější instalace, parametry pro rozmístění, timeout síťových licencí pro neaktivní stanice

Podrobný přehled novinek v Inventoru 2009 najdete v dokumentu na serveru helpdesk.cadstudio.cz

Novinky Inventor 2008

Duben 2007 (“Goddard”)

Součástí Inventor Suite 2008 je Mechanical Desktop 2008, AutoCAD Mechanical 2008, AutoCAD 2008, Vault 2008 a Autodesk Inventor 2008.

 • DWG TrueConnect
  • Ukládání výkresových listů v nativním formátu DWG, přímé otevírání výkresů a náčrtů z AutoCADu, následné zpracování výkresových listů v AutoCADu, DWG šablony
  • “Round trip” – DWG soubory zůstávají asociativní s modelem sestavy i po případných úpravách v AutoCADu
 • Kompatibilita s AutoCADem
  • Vedle DWG je Inventor více přizpůsoben AutoCADu i v ovládání, vzhledu ikon, zkratkách příkazů (z klávesnice), opakování posledního příkazu, atd.
  • Snadnější přechod z AutoCADu na Inventor, uživatelské profily, nápověda, cvičení
 • Vylepšené modelování
  • Vylepšené vazby v náčrtu, ohýbání součástí, šablonování plochou, šroubovice, odvozené součásti, analýzy součástí
  • Rozšířené možnosti plechových součástí (vícečetné ohyby, vystřižení, DXF export rozvinů), razníky, tabulky ohybů, MKP analýza plechů (AIP)
  • Rozšířený generátor rámů (lepší integrace, zakončení)
  • Převody složitých modelů z MDT
 • Výkresy
  • Šrafy a kóty v izometrických pohledech, tabulky revizí, nové možnosti formátování čar, tabulky, vícenormové výkresy
  • Zneviditelnění pohledů, skryté čáry, vrstevnicové řezy a řezy s nulovou hloubkou
 • Komunikace
  • Import 3D ploch z AliasStudio, import bodů z IGES formátů, STEP export povrchů, barvy v STEP exportu
  • Vylepšené léčení importovaných modelů
  • Publikování DWF včetně kusovníku, animace, polohové reprezentace, MKP analýzy, zabezpečení heslem, načítání opřipomínkovaných DWF souborů
  • Vyšší výkon, rozšířená nápověda, práce ve Windows Vista

Novinky Inventor Series R11

Duben 2006 (“Faraday”)

Součástí Inventor Series 11 je Mechanical Desktop 2007, AutoCAD Mechanical 2007, AutoCAD 2007 a Autodesk Inventor 11.

 • Velké sestavy
  • Neomezená velikost sestav – měřič kapacity a uvolňování nepotřebných součástí z paměti
  • Potlačení komponentů, reprezentace úrovně detailů
  • Zjednodušený browser sestav
  • Podpora pro x64 systémy (64-bit) a Direct3D
 • Konfigurace sestav
  • Různé varianty výrobku z jediné sestavy – konfigurace sestav, tabulkově řízené sestavy
  • Podpora kusovníků a výkresů
 • Pokročilé tvary
  • Rozšířené nástroje pro povrchové plochy a 3D náčrty (plastové výrobky)
  • Pokročilá zaoblení pro vstřikované a lisované součásti, G2 zaoblení
  • 3D průsečnice, G2 vazby, import bodů z Excelu
  • Nové funkce pro tažení a hraniční záplaty, tvorba 3D těles z neořezaných povrchových ploch
 • Rychlejší návrh kvalitnějších výrobků
  • Vylepšené funkční navrhování
  • Dynamická simulace (AIP)
  • Autolimits – automatická omezení
  • Rozšíření a zrychlení importu rozsáhlých dat (i poškozených, sešívání, povrchy)
  • Analytické nástroje (Gaussova analýza, průřezy…)
  • Generátor ocelových rámů
  • Parametrické trasování (AIP)
  • Dodavatelské obsahové centrum
  • AutoDrop
  • Vylepšené funkce návrhu plechových součástí
 • Správa a sdílení návrhových dat
  • 2D a 3D v jediném DWF
  • Copy/Paste z AutoCADu
  • Snazší publikování obsahu
  • Vylepšené funkce kusovníku (trvalá čísla položek, konfigurace sestav, materiály virtuálních součástí, synchronizace)
  • Rychlejší rendering a animace, s novými nástroji
  • Rozšířené poznámkování výkresů
  • Správa výkresů (tabulky, vícelistový tisk, šablony, měřítka)
  • AEC převodník – spolupráce se stavebními aplikacemi
  • Kaskádové licencování

Novinky Inventoru 11 (leták, 3.2 MB).

Novinky Inventor Series R10

Duben 2005 (“Freestyle”)

Součástí Inventor Series R10 je Mechanical Desktop 2006, AutoCAD Mechanical 2006, AutoCAD 2006 a Autodesk Inventor 10.

 • Funkční navrhování
  • Design Accelerator – navrhování pomocí mechanických parametrů reálného světa (otáčky, rychlost, síla), nikoliv geometrických vztahů
  • Konstruktérská příručka – vzorce, algoritmy, tabulky, normy vždy po ruce, online
  • Strojařské kalkulátory – výpočty a analytické nástroje pro tolerance, zatížení, převody
  • Generátory komponentů – návrh a analýza běžných komponentů (spoje, převody, hřídele,…) zadáním fyzikálních parametrů a daných podmínek reálného světa
 • Snazší konstruování
  • Uzlová 3D editace – vytváření a editace součástí přetahováním uzlů
  • Generátor prvků – vkládá inteligentní automaticky pozicované parametrické prvky podporující 3D uzlovou editaci
  • Náčrty – rozšířené 2D a 3D náčrty, kreslení volnou rukou, kóty
  • Sestavy – pole prvků sestav, rozšířené vazby, zrcadlení, zvýšený výkon odvozených součástí
  • Výkresy – výkresové pohledy povrchů, obnova os, styly hladin a děr, sestavy v AutoCADu Mechanical 2006
 • Rozšířené svařence
  • Modelování – mezery, zaoblení, příprava svarů, symboly
  • Analýza – analýza svarů, objemy, průniky…
 • Import/Export
  • Rozšířený STEP/IGES – komunikujte s dodavateli a zákazníky pomocí výkonnějších a spolehlivějších převodníků formátů IGES a STEP
  • Prvky – podpora STEP hladin a IGES úrovní, ‘healing’ povrchů, začišťování, kontrola kvality
  • DWG – rozšířený import z Mechanical Desktopu, vazby a vztahy výkresů, vylepšený import/export AutoCAD DWG, 2006
 • Správa obsahu
  • Středisko obsahu (Content Center) – jednotná správa standardizovaných komponentů
  • Jednoduchost – rychlé a jednoduché ovládání do jednotné databáze veškerého firemního obsahu
  • Uživatelské úpravy – správa, uživatelské úpravy a publikování prvků knihovny
 • Kusovníky sestav
  • Správa struktury – nakoupené a modelované součásti, virtuální komponenty, správce vlastností
  • Vlastnosti – více kusovníků na jednom výkresu, kusovníky bez pohledů, číslování přes více listů
  • Díry – tabulky děr, poznámky děr
 • Vizualizace, prezentace, plánování
  • Modul Animator Studio – integrovaný fotorealistický rendering a animace sestav
  • Task Scheduler (plánovač úloh) – automatizace úloh migrací souborů, aktualizací, tisku a DWF publikování, Vault operací

Novinky Inventoru 10 (leták, 1.1MB).

Novinky Inventor Series R9

Červenec 2004 (“Crossfire”)

Součástí Inventor Series R9 je Mechanical Desktop 2005, AutoCAD Mechanical 2005, AutoCAD 2005 a Autodesk Inventor 9.

 • Komunikace a správa návrhových dat:
  • Podpora hladin. Inventor poprvé podporuje výkonnou funkci AutoCADu – hladiny. Formátováním barev, typů čar a viditelnosti plus mapováním hladin můžete zlepšit komunikaci s AutoCADem.
  • Import/Export DWG. Vylepšená podpora DWG s podporou hladin, textu, děr, poznámek a bitmap.
  • AutoCAD 2005 DWG. Podpora AutoCADu 2005, včetně mapování textových polí na MText, OLE, vlastností souborů.
  • Autodesk Inventor Viewer. Nástroj pro prohlížení a sdílení nativních modelů Inventoru (IPT,IAM,IDW).
  • Publikování 3D DWF. Snadné a efektivní sdílení modelových dat ve formátu DWF.
  • Import drátových IGES. Rozšířené načítání souborů ve formátu IGES pro snazší komunikaci s okolím a lepší využití dat z jiných CAD systémů.
 • Vaše návrhy dokončíte rychleji:
  • Kapacita a výkon. Pro navrhování velkých a složitých strojů nemusíte kupovat drahý hardware – Inventor je nyní ještě rychlejší a má snížené paměťové nároky.
  • Zrcadlení sestav. Kopírování a zrcadlení sestav má nyní nové možnosti (svary, prvky sestav…) a je rychlejší. Podporuje pravostranné a levostranné podsestavy.
  • Kopie komponentů. Snadné využití částí existujících sestav, s automatickým pojmenováváním a zajištěním integrity návrhů.
 • Nejrychlejší cesta k výkresové dokumentaci:
  • Podpora hladin. Inventor poprvé podporuje výkonnou funkci AutoCADu – hladiny. Formátováním barev, typů čar a viditelnosti plus mapováním hladin můžete zlepšit komunikaci s AutoCADem.
  • Rohová razítka. Rychlejší tvorba výkresových šablon dle firemních standardů. Razítko nyní můžete navrhnout pomocí kót, protahovat jej a upravovat jej i ve výkresu.
  • Styly. Použití formátovacích stylů urychluje práci a usnadňuje dodržování firemních standardů. Vlastnosti jako barva, velikost písma, typ čáry nyní můžete přepnout v celém dokumentu pouhou změnou stylu.
  • Standardy. Můžete upravovat standardní nastavení, kombinovat více standardů v jednom výkresu a globálně aktualizovat výkresy změnou ve standardu. Rozšíření oborových norem JIS, GB a ISO.
  • Text. Textové nástroje podobné AutoCADu umožňují volnou rotaci textu, jeho centrování a zarovnávání.
  • Pozicování. Nové možnosti automatického pozicování nabízejí lepší kontrolu nad umisťováním ‘bublin’.
  • Kótování. Zrychlené kótování s novými nástroji pro centrování kót a úpravu vynášecích čar.
  • Kusovníky. Nové možnosti uživatelských úprav včetně možnosti přepsání materiálu či množství.
  • Řezy. Lepší kontrola vytváření řezů s řízením hloubky a výběru komponentů.
  • Výkresy přípravy svarů. Automatické vytváření výkresových pohledů pro přípravu svarů.
 • Výkonné nástroje pro navrhování celé vaší produktové řady:
  • Kapacita a výkon. Pro navrhování velkých a složitých strojů nemusíte kupovat drahý hardware – Inventor je nyní ještě rychlejší a má snížené paměťové nároky.
  • Vylepšené umisťování děr. Nové metody umisťování děr, jejich definování dle normalizovaných spojovacích prvků, a automatické vytváření děr a jejich popisů.
  • Pole a zrcadlení. Podstatně urychlené funkce pole prvků a zrcadlení prvků.
  • Poziční reprezentace. Podpora pozičních reprezentací sestavy, sestavy s podsestavami v několika polohách – např. pístu v holní a dolní úvrati.
  • Pružné sestavy. Vyhněte se chybám v návrzích dynamickým řízením několika instancí podsestavy pomocí nezávislých pohybů.
  • Výběr komponentů. Snadno se zaměřte pouze na komponenty potřebné pro daný úkol a urychlete tak práci – nyní můžete vybírat např. vnitřní či vnější komponenty, komponenty v pohledu kamery či komponenty před či za rovinou.
  • Návrhové pohledy. Produktivitu při práci s velkými sestavami zvýší použití uložených či sdílených návrhových pohledů a reprezentací. Asociativní pohledy lze ukládat do sestav a prezentací.
  • Prvky sestav. Pro dokončovací operace na sestavě – úpravu svarů, vrtání, zaoblování či zakončování děr – můžete použít prvky sestavy.
  • Přenos tvarů. Nové možnosti modelování pomocí přenosu existujících tvarů a obrysů.
  • Promítnutá geometrie náčrtu. Vytváření koncepčních náčrtů ve vašich návrzích.
  • Šablonování. Nová možnosti s plným náhledem a s tečnými podmínkami trajektorie. Vylepšená funkce Skořepina.
  • Hraniční záplaty. Automatické vytváření záplat dle existujících hran komplexních povrchů.
 • Snadné zavedení:
  • Projektové soubory. Ušetřete čas a zajistěte integritu projektu – projektové soubory nyní hlídají přemístěná data projektu.
  • Síťová instalace. Podpora “push” technologií síťové instalace (SMS, GPO). Glyph API.

Novinky Inventor Series R8

Listopad 2003 (“Cherokee”)

Součástí Inventor Series R8 je Mechanical Desktop 2004 DX, AutoCAD Mechanical 2004, AutoCAD 2004 a Autodesk Inventor 8.

 • Zvýšený výkon výkresů. Výkresové pohledy jsou vytvářeny průměrně 2x rychleji než v předchozích verzích a s vyšší kvalitou.
 • Rychlejší otevírání výkresů. Otevírání výkresových souborů je průměrně 2x rychlejší.
 • Vyšší výkon kótování. Vytváření a úpravy kót je průměrně 15x rychlejší než v předchozích verzích.
 • Špičková DWG kompatibilita. Urychluje a zjednodušuje sdílení digitálních návrhových dat. Export modelové geometrie a anotací. Nový import DWG kót jako kót listu. O 30% rychlejší import DWG.
 • Řešič dotyku. Zlepšená vizualizace sestav a omezení chyb návrhu, testování mechanického chování vašich návrhů.
 • Zrcadlení sestav. Umožní vytvářet sestavy za poloviční čas. Symetrické sestavy s definováním pravorukých a levorukých podmínek.
 • Úpravy klávesových zkratek. Snadné uživatelské úpravy klávesových zkratek pro rychlý přístup k často používaným funkcím.
 • Autodesk Vault. Vestavěná funkce úložiště pro správu strojírenských dat. Rychlé a přesné týmové sdílení návrhových dat v centrálním úložišti.
 • Rozšířený Autodesk ShapeManager. Vylepšení 3D jádra pro zjednodušenou tvorbu odlévaných součástí. Multi-výběr komponentů sestavy. 3D spline pro složité tvary a trajektorie součástí. Tažení ploch. Odsazování povrchových ploch.
 • Podrobnější nastavení a funkce. Individuální nastavení odložených aktualizací. Asociativita výkresových pohledů. Odměřování ve výkresových pohledech. Řezy normalizovanými prvky. Podrobnější nastavení formátování kusovníků (součty, zaokrouhlení…). Zrcadlení a pole plechových prvků. Vylepšení práce s dírami. Propojení parametrů .IPT na .IAM. Další měrné jednotky.
 • Rozšířené výběrové funkce. Výběr objektů oknem a křížením. Výběr svázaných objektů, blízkých komponentů, komponentů dle velikosti. Izolování vybraných.
 • Vylepšení tisku. Volby černobílého tisku a nastavení tlouštěk čar.
 • Knihovna obsahu. Definování uživatelských vlastností pro knihovnu prvků pro zahrnutí vašich firemních standardů v rozpiskách.
 • Nový Design Support System (DSS). Nové nástroje pro průběžnou výuku funkcí Inventoru pomocí výukových modulů a tzv. Skill Builders.
 • Rozšířené API. Snazší vytváření uživatelských aplikací.

Uveden v listopadu 2003, CZ verze v lednu 2004.

Novinky Inventor Series R7

Červen 2003 (“Wrangler”)

 • Integrace s AutoCADem 2004. Inventor Series 7 je kompatibilní s rodinou a formáty AutoCADu 2004, vylepšená práce s DWG, přehlednější průvodce DWG.
 • Publikování DWF. Jednotný publikační formát. Vícelistové DWF, ochrana heslem, nový Express Viewer.
 • Rozšířená podpora velkých sestav. Zvýšený výkon při práci s rozsáhlými sestavami, menší nároky na paměť. Design Views. Podpora pracovních stanic s 3GB RAM. Rozšířená podpora víceprocesorových stanic.
 • Vylepšený Shape Manager. Rozšířené modelovací jádro. Posílení hybridních modelovacích funkcí – podpora ořezávání ploch. Rozšířené API.
 • Pack-n-Go. Funkce Pack-n-Go pro snazší sdílení dat.
 • Prezentační jednotky. Rozšířená funkčnost prezentačních souborů.
 • Komunikační centrum. Informační pomůcka k aktualizacím produktu a tipům (podobná jako v AutoCADu 2004).
 • FlexLM licence. Plovoucí licence FlexLM 8.3 s výpůjčkami licencí a rozšířenou, zjednodušenou správou.
 • SafeCast. Invovaná technologie správy lokálních licencí.
 • Subscription. Automatizovaný online systém pro abonentní program Subscription.
 • Rozšířené API. Nové funkce programových rozhraní (podpora místní nabídky, OnActiveProjectChange, OnHelp, BurnThrough, dotazování pracovních prvků sestav, řízení barev ploch a prvků, odložené aktualizace, transakce…).
 • AIS 7 obsahuje i nový AutoCAD Mechanical 2004 a Mechanical Desktop 2004.

Inventor R7 uveden v dubnu 2003, česká verze v červnu 2003.

Novinky Inventor Series R6

Říjen 2002 (“Viper”)

Inventor 6 je součástí produktu Autodesk Inventor Series. V tomto produktu získáváte Mechanical Desktop, AutoCAD Mechanical, AutoCAD a Autodesk Inventor 6.

Autodesk Inventor 6 je podstatně inovovaná verze obsahující přes 200 nových a vylepšených funkcí pro snazší a rychlejší tvorbu návrhových dat. Mimo jiné obsahuje:

 • Inovované, ještě rychlejší modelovací jádro Autodesk ShapeManager umožňující kombinovat objemy i plochy při tvorbě složitých těles
 • Rozšíření pro tvorbu výkresů
  • Možnost tvorby částečných řezů
  • Perspektivní výkresové pohledy
  • Svářečské výkresové pohledy
  • Viditelnost náčrtů a pracovní geometrie ve výkresových pohledech
  • Nové nástroje pro rychlejší tvorbu detailů v pohledech a poznámkování výkresů
  • Nové nástroje pro vnořené a strukturované rozpisky
  • Nové možnosti a nástroje pro pozicování a kótování
  • Rozšířené tabulky děr (včetně uživatelských definic)
  • Nová funkce uživatelských symbolů (podobné blokům AutoCADu)
  • Vylepšené kótovací styly a duální kótování
  • Automatická tvorba os
 • Rozšířená produktivita
  • Vylepšené vazby s více informacemi o 3D návrhu poskytující zrychlenou editaci složitých rozsáhlých sestav
  • Práce s tvarovými úchylkami a rozměrovými tolerancemi
  • Rozšířený translátor dat Mechanical Desktopu se zpracováním více prvků návrhu
  • Rozsáhlá 3D knihovna normalizovaných součástí s 18 mezinárdními normami (včetně ČSN), v rozsahu původních Mechanical PowerPack), s iVazbami a možností přizpůsobení
  • Možnost potlačení automatických aktualizací výkresů a sestav
  • Nové uživatelské formátovací nástroje umožňující lépe přizpůsobit Inventor vašim firemním normám
  • Nové funkce pro práci se svary, konstrukci svařenců a svářečskou dokumentaci
  • Možnost průběžného přechodu mezi povrchovou a objemovou reprezentací těles
  • Sada nových funkcí pro práci s plochami
  • Nové funkce pro týmovou spolupráci
  • Vylepšený import ploch
  • Řada vylepšení uživatelského rozhraní
 • Oborová vylepšení, především pro výrobní a elektromechanické obory
  • Zcela nová skupina funkcí pro konstrukční prvky sestav (projeví se jen v režimu sestavy – např. svrtávání, tvarové podrobnosti na sousedících součástech)
  • Tvorba dokumentace svářečských procesů (příprava, výroba…)
  • 2D symboly pro automatickou i manuální tvorbu svářečských výkresů
  • Adaptivní routing 3D trajektorií (např. pro potrubí, kabeláže…)
  • Rozsáhlé online knihovny strojařských součástí snadno dostupné pomocí web XML technologie i-drop
 • Vylepšené API
 • Desítky aplikací certifikovaných pro Inventor 6

Uvedení Inventoru R6 (EN i CZ) na trh v říjnu/listopadu 2002.

Novinky verze R5.3 (součást Inventor Series 5)

Únor 2002 (“Prowler”)

Inventor 5.3 je součástí produktu Autodesk Inventor Series. V tomto novém produktu získáváte Mechanical Desktop 6.2, AutoCAD Mechanical 6.2, AutoCAD 2002 (SP2) a Autodesk Inventor 5.3.

Inventor 5.3 obsahuje:

 • Nové modelovací jádro Autodesk ShapeManager s 10-500% nárůstem výkonu proti verzi R5
 • Vylepšení náčrtů, návrhu sestav a plechových dílů
 • Rozšířené nástroje pro import a export návrhů
 • Rozšíření správce výkresů s širší kontrolou chování detailů
 • Podstatně rozšířené programátorské rozhraní (API)
 • Lepší využití prezentačních souborů
 • Nový správce síťových licencí FlexLM

Pamatujte – Inventor Series – výhodná sada dvou nových MCAD produktů za cenu jednoho

Novinky verze R5

Září 2001 (“Durango”)

 • rozšíření ve 2D/3D, vylepšení DWG
  • příkaz polygon
  • rozšířený příkaz elipsa
  • kótování spline
  • rozšířené zobrazení kót
  • příkaz 2D vzor (pattern)
  • nastavení tolerancí grafické karty
  • rozšířený import DWG
 • kreslení a anotace
  • přerušené pohledy
  • perspektivní pohledy
  • textové styly
  • kótovací styly, alternativní jednotky
  • tabulky otvorů
 • jednoduchost
  • vypínání – pracovní prvky (work features)
  • dialog pro parametry
  • mapování textur
  • příkaz measure loop
  • prohlížení v Design Assistantu
 • vylepšené plechy
  • K-factor override, není potřeba tabulky ohýbání
  • export rozvinu
 • sestavy
  • asociativní geometrie mezi součástmi
  • transition constraint
  • IGES in

Novinky verze R4

Prosinec 2000 (“Corvette”)

Více než 150 vylepšení – ještě vyšší výkon, funkce pro publikování součástí, hybridní modelování (podpora ploch), 3D křivka, víceúrovňové adaptivní řešení vztahů v sestavách, úpravy rozpadu sestav, tvorba trubek tažením křivky, viewer pro tělesa i výkresy, funkce Pack-and-Go, Project wizard, nové funkce pro rozvin plechu, zajištění/vynucení firemních standardů, čtení ProE souborů, 4x až 6x menší soubory sestav, podpora formátu DWG

Novinky verze R3

Červenec 2000 (“Camaro”)

Přes 120 nových funkcí – ještě vyšší výkon, Fastener Library (knihovna 10.000 spojovacích prvků – první část PowerPacku), 3D Exchange editor pro editaci importovaných modelů, vylepšení simulace pohybu sestavy, řezů sestavy, OLE, náhledy souborů, částečné rozpisky (Excel+Access), výstup do DWF a XGL (Web streaming), wireframe IGESout, volitelně plovoucí licence

Novinky verze R2

Březen 2000 (“Thunderbird”)

Uvedení verze R1

Září 1999 (“Mustang”)

Kontaktujte Arkance Systems pro podrobnější přehled novinek v aplikaci Autodesk Inventor a informace o možnostech výhodného přechodu na aktuální verzi z vaší stávající verze Inventoru či z jiné CAD aplikace.

 

Ceny viz CADeshop společnosti Arkance Systems.

Autodesk Inventor - historie pro fanoušky