Integrovaná CAM řešení Autodesk nabízejí snadno ovladatelné a cenově dostupné nástroje pro CNC obrábění pro širokou škálu uživatelů, od konstruktérů až po zkušené CNC programátory. Využívají moderní vícejádrové (až 24 jader) 64bitové technologie s možnosti distribuovaných výpočtů pro maximální výkon generování CAM drah nástrojů a NC kódu. NC kód je generován z CAD modelů rychlostí tisíců řádků za sekundu.

Podrobněji viz CAM.cadstudio.cz

Přehled CAM řešení Autodesk

 • Pro Inventor:
  • Inventor CAM – Autodesk HSM
  • Inventor HSM Express
 • Cloudové:
  • Fusion 360
  • Fusion 360 s Manufacturing Extension
 • Samostatné (původně Delcam):
  • PowerMill
  • FeatureCAM
  • PowerShape
  • ArtCAM

Cílení jednotlivých produktů a porovnání jejich funkcí

Autodesk Inventor CAM (dříve HSM)

Inventor CAM (dříve Inventor HSM) je produkční integrovaný CAM systém v prostředí Inventoru, přímo vyvíjený společnosti Autodesk. Vychází z technologií obsažených ve Fusion 360, ovšem integrovaných do profesionální robustní CAD konstrukční aplikace.

Díky této integraci je možné rychle a jednoduše vytvářet velké sestavy nebo svařence pro obrábění, pracovat s tvarovými polotovary pro přesné zbytkové frézování a získávat tak již v procesu konstrukce přehled o nákladnosti budoucí výroby a celý proces od návrhu až po výrobu tak zoptimalizovat již během konstrukčních prací. V jednom uživatelském prostředí, bez potřeby převodu dat tak můžete generovat NC kód přímo z digitálních prototypů Inventoru.

Hlavní výhody integrovaných CAD/CAM systémů:

 • úspory v nákladech při nákupu systému a v licencování – jeden výrobce, jeden dodavatel
 • úspory při školení pracovníků a lepší zastupitelnost
 • lepší spravování technologických dat
 • možnost použití CAD nástrojů při práci v CAM oblasti a obráceně
 • minimalizace „zavlečení“ chyby díky přenosu z CAD konstrukčního modelu do výroby atd.

Autodesk Inventor HSM Express

Inventor HSM Express je bezplatný CAM produkt plně integrovaný do návrhového prostředí Autodesk Inventoru.

Modul HSM Express doplňuje do CAD aplikací Inventor 2016 a vyšších a Inventor LT 2016 a vyšších nové CAM funkce 2.5-osého obrábění. HSM Express podporuje frézování, odvrtávání, zahlubování, řezání závitů, vrtání s odlomením třísky. Všechny operace jsou optimalizovány na minimální pohyb nástroje a nejkratší dobu cyklu. Adaptivní hrubování generuje operace pro optimální odstraňování materiálu při rovnoměrném zatížení nástroje.

Modul Autodesk Inventor HSM Express ve formě 300MB instalačního souboru si můžete do vašeho Inventoru stáhnout zdarma ze stránky Download.

Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360 je revoluční CAD/CAM aplikace, založená na cloud technologiích. Kombinuje nástroje pro parametrické, přímé a volnoplošné modelování součástí i sestav, jejich analýzu, vizualizaci a zpracování výkresové dokumentace. K dispozici jsou také pokročilé nástroje pro práci se síťovými tělesy využívaných v oblasti 3D tisku a CAM technologie pro programování obráběcích strojů, a to nejen frézek či soustruhů. Fusion 360 je díky své dostupnosti a užitné hodnotě vynikající pro jednotlivce nebo začínající společnosti. Díky jeho pokročilým CAM funkcím a možnostem cloudového sdílení projektů jej ocení také zaběhnuté výrobní podniky s potřebou kooperace.

Fusion 360 umožňuje programovat modelářské i profesionální frézky od stolních gravírek až po nejmodernější pětiosá obráběcí centra, jednoduché dvouosé soustruhy nebo také dvouvřetenová soustružnicko-frézovací centra. K dispozici jak obráběcí strategie pro optimalizaci zatížení nástrojů při hrubování (HSM), tak také automatizační nástroje pro maximální zefektivnění přípravy výroby na obráběcích strojích. Uživatelé mohou též využít cykly pro odměřování obrobkovými sondami a tvorbu výstupů na dvouosé pálicí stroje. Díky široké škále postprocesorů je možné generovat NC-kódy nebo DXF soubory pro běžné řídicí systémy.

Základní přehled CAM možností v Autodesk Fusion 360:

Autodesk PowerMill

Autodesk PowerMill je CAM systém nejvyšší třídy, který umožňuje bezpečné a efektivní programování 3osých a 5osých frézovacích center. Autodesk PowerMill umožňuje upravovat dráhu nástroje i po jejím výpočtu (např. změna nájezdů, přejezdů, osy nástroje) což výrazným způsobem snižuje čas programování. Samozřejmostí je kompletní kontrola kolizí celé nástrojové sestavy včetně kontroly s kinematickým modelem stroje.

Autodesk PowerMill obsahuje širokou škálu obráběcích strategií, které zaručí obrobení i tvarově velmi komplikovaných dílců, jako jsou rozměrné formy, odlitky anebo radiální/axiální lopatková kola. Pro víceosé obrábění je k dispozici mnoho možností nastavení osy nástroje pro definici obrábění v těžko přístupných místech dílce, při zachování tuhé sestavy nástroje. Velký důraz je kladen nejen na rychlost výpočtu dráhy nástroje, ale také na kvalitu a plynulost dráhy nástroje, což přispívá ke zvýšení rychlosti obrábění, snížení výrobních časů a zvýšení kvality povrchu.

Autodesk FeatureCAM

Autodesk FeatureCAM je produkční CAM systém pro programování frézek, soustruhů a drátových řezaček. Na rozdíl od většiny ostatních CAM systémů, které dílec programují po jednotlivých operacích (hrubování, zbytkové hrubování, dokončení), FeatureCAM sdružuje operace do technologických prvků (kapsa, výstupek, díra, profil) a tím zrychluje a zefektivňuje programování.

Na základě požadovaných preferencí umožní Autodesk FeatureCAM rozpoznat na 3D modelu technologické prvky, na které následně použije obráběcí strategie potřebné k úplnému obrobení daného prvku. V případě potřeby je samozřejmě možné do procesu zasáhnout a výsledek si upravit dle aktuálních požadavků.

Autodesk FeatureCAM je také velmi výkonný pro programování složitých soustružnicko-frézovacích center. Je možné vytvářet dráhy nástroje pro stroje s více vřeteny, více hlavami i plynule řídit lunety a koníka. Díky možnostem synchronizace a simulace s kinematickým modelem stroje je výsledný NC program pro stroj efektivní a maximálně bezpečný.

Autodesk PowerShape

Autodesk PowerShape je technologický CAD modelář pro zjednodušení přípravy výroby, tvorbu elektrod a reverzní inženýrství. Autodesk PowerShape v sobě kombinuje možnosti práce s plochou, solid tělesem, mrakem bodů a trianglovou sítí.

Pro tvorbu elektrod obsahuje Autodesk PowerShape automatizovaného průvodce, který u jednodušších elektrod zajistí kompletní tvorbu elektrody včetně vytažení elektrody z tvaru dílce, tvorby rámečku, držáku, nastavení vhodných podrozměrů, automatickou tvorbu výkresové dokumentace i tvorbu skriptu (NC programu) pro hloubičku. V případě složitějších elektrod je možné využít standardních plošných a solid modelovacích postupů a takto vytvořenou elektrodu následně vložit do průvodce pro automatizované vytvoření polotovaru, výkresu a skriptu pro hloubičku. Elektrody vytvořené v Autodesk PowerShape lze díky zavedeným standardům automatizovaně obrábět v Autodesk PowerMill.

Pro reverzní inženýrství je možné k Autodesk PowerShape připojit ruční měřící zařízení a skenovat tvar dílce přímo do Autodesk PowerShape, bez nutnosti použití dalšího programu. Naskenovaný mrak bodů umí PowerShape převést na síť trianglů, ze které následně pomocí technik pro rozpoznání základních prvků, umožní vytvořit plošné nebo solid těleso.

Postprocesory

Protože žádný CAM software se neobejde bez postprocesorů pro převod technologických operací do formátu instrukcí pro řídicí jednotku konkrétního CNC stroje, používá Inventor HSM Express pro tvorbu postprocesorů pružný nástroj založený na známém a jednoduchém programovacím jazyku JavaScript. Součástí instalace Inventor HSM Express je řada obvyklých konfigurací postprocesorů, každý z nich si můžete upravit podle vašich specifických požadavků. Mezi dodávané postprocesory patří Fanuc, Heidenhain, Haas, Hurco, Mazak, MillPlus, Okuma, Siemens Sinumeric, Yasnak a mnoho dalších dalších. Nabízíme rovněž zakázkovou tvorbu dalších postprocesorů.

CAM aplikace rovněž obsahují robustní editor CNC programů, včetně NC funkcí, porovnávání souborů, CNC šablon, náhledů a sériové komunikace pro DNC přenosy po rozhraní RS232.

Více na cam.autodesk.com

Produkty

Autodesk Fusion 360

Revoluční 3D CAD/CAM/CAE/EDA aplikace pro digitální prototypování a spolupráci, založená na cloudu. Řada rozšíření s pokročilými funkcemi.

  Školení
  No settings found for the grid #111.
  Řešení

  CAD služby

  CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

  Implementace BIM

  Nastupte s námi na BIM! Implementace BIM (Informační modelování budov) ve vaší společnosti. Zkušení odborníci z Arkance Systems...

  CAD Support Pack

  Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

  Bonus nástroje CS+

  Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

   Zákaznické reference

   HB Reavis

   Doplnok pre Autodesk Revit, ktorý automaticky vypočíta plochu debnenia v informačnom modeli budovy.

   GLP

   Přední investor a developer logistické a průmyslové výstavby využívá BIM a CAFM řešení od Autodesku a Arkance Systems

   CNC Tvar

   Česká společnost je jedním z nejvýznamnějších světových producentů turbín do hydroelektráren, využívá software Autodesk PowerMill

   .team ABJ

   Slovenská firma s 3 oceněními Stavba roku využívá BIM nástroje Autodesk, Arkance Systems a Enscape

   NWT a.s.

   Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...

   VF Nuclear, a.s.

   Výrobce zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu využívá CAD a PDM řešení Autodesk s podporou Arkance...

   MASAM s. r. o.

   Využití a přínosy CAM řešení – vysoce přesné třískové obrábění dílů pro letecký průmysl. Produkty Autodesk PowerMill a...

   ZVVZ, a.s.

   Správa dokumentů pro ZVVZ – sdílení dat, práce s archivy, nabídkami a projekty, spolupráce a centralizovaná správa