Subassembly Studio

Subassembly Studio firmy CAD Artisans umožnuje navrhnout uživatelské parametrické podsestavy pro AutoCAD Civil 3D 2009/2010/2011 bez jakékoliv znalosti složitého programování.

Podsestavy jsou tvořeny z bodů, spojnic a tvarů – podobně jako u již nainstalovaných v paletách nástrojů – s tím rozdílem, že si je uživatel pomocí sady jednoduchých a intuitivních příkazů nadefinuje sám.

Aktuální akce v e-shopu

Autodesk Fusion 360 s 30% slevou - platí do 30.7. - prodlouženo

Co je Subassembly Studio?

Uživatelem nadefinované, vytvořené podsestavy mohou být seskupeny do katalogů a následně distribuovány všem potřebným uživatelům v rámci firmy. Výsledek je k nerozeznání od stávajících podsestav dodávaných přímo Autodeskem, takže výborně zapadají do celé koncepce tvorby vzorových příčných řezů i koridorů.

Klíčové funkce aplikace Subassembly Studio

 • Podsestava hotová za několik minut
 • Naprostá volnost v tvorbě podsestavy (využití pro pozemní komunikace, železniční infrastrukturu i hydrotechnické stavby)
 • Vlastní české nakódování bodů, spojnic a tvarů
 • Upravitelné vstupní, výstupní a cílové parametry (sklon, délka, výška nebo mapování hran směrově i výškově)
 • Inteligentní podmíněné chování (jednoduchá podmínka, více možných případů, návrat k výchozímu)
 • Katalog s neomezeným počtem vlastních podsestav
 • Zkompilování katalogu a jeho vytvoření jedním příkazem, včetně souborů .ATC
 • Aplikace je samostatná a nevyžaduje instalaci AutoCADu Civil 3D (vhodné pro IT a CAD manažery)
 • Přijemné uživatelské prostředí ala AutoCAD
 • Široká nabídka verzí (licencí) podle potřeby zákazníka (Standard, Professional, Developer)
 • Speciální verze “zdarma” umožnuje navrhnout jednotlivé podsestavy, které jsou zpoplatněny za kus (není nutné koupit celý produkt kvůli jedné podsestavě)
 • Doplňuje AutoCAD Civil 3D o funkce Prodluž na spojnici, Průsečík úhlů, Vynes bod v úhlu a vzdálenosti (mosty) a další
 • Připravují se funkce vzorců pro výpočet parametrů, potrubí, vlastní výpočet objemů a další nové příkazy
 • Funkce Intellassembly
Subassembly Studio - uživatelské rozhraní

Způsob práce nejlépe ilustruje video – Subassembly Studio v akci. Jde o podsestavu svahu s opěrnou zdí a definovanou vzdáleností průsečíku svahu s terénem.

Subassembly Studio - vlastnosti podsestavy
Subassembly Studio - podsestava železniční dvojkolejné trati

Další informace

 • Aplikace Subassembly Studio generuje podsestavy pro AutoCAD Civil 3D (2011, 2010, 2009)
 • Homepage Subassembly Studio (anglicky)
 • Vyžádejte si bezplatnou Trial verzi
 • Kontaktujte Arkance Systems pro další informace a nabídku

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems