Section 3D

Section3D je speciální aplikace kanadské firmy CAD MicroSolutions určená pro platformu AutoCAD Civil 3D 2008, 2009, 2010, 2011 a výše, která umožňuje uživateli vytvořit vlastní návrh (sestavy) šablony příčných řezů a následně vygenerovat koridor bez znalosti programování jednotlivých podsestav ve VBA nebo .NET.

Aktuální akce v e-shopu

Autodesk Fusion 360 s 30% slevou - platí jen do 30. června

Co je Section3D?

Uživatelské šablony pro liniové stavby jsou zákazníkovi na míru připravovány firmou Arkance Systems.

Aplikace Section3D slouží jako interaktivní editor příčných řezů, který plně nahrazuje stávající prohlížeč příčných řezů koridoru. Mimo jiné lze pomocí Section3D vyřešit i klopení zemní pláně, lineární rozšíření vozovky podle potřeby a normové svahování zemního tělesa dle ČSN.

Funkce nadstavby Section 3D

Hlavní okno - náhled příčného řezu komunikace

Mezi další klíčové vlastnosti aplikace patří také:

 • tvorba a uložení vlastních uživatelských šablon pro příští použití
 • aplikace uživatelské šablony na konkrétní staničení / rozsah staničení / po délce celé trasy
 • interaktivní editace entit jednotlivých příčných řezů (graficky / přes dialogové okno)
 • cílové mapování bodů a spojnic na Civil 3D entity (trasa / profil / povrch/ AutoCAD křivka)
 • vlastní výpočet kubatur bez generování koridoru (s vyznačením plochy násypu a výkopu)
 • funkce pro odhumusování terénu a ohumusování svahů zemního tělesa
 • společné zobrazení předchozího i následujícího příčného řezu koridoru
 • dynamické chování mezi body a spojnicemi na základě nadefinovaných vztahů
 • funkce prodloužení spojnice na pomocnou hranu (podobná příkazu PRODLUŽ)
 • různé lineární a nelineární závislosti (př. klopení zemní pláně, normové svahy atd.)
 • vykreslení souběhu dvou a více koridorů v jednom příčném řezu
 • kombinace částečných a komplexních šablon
 • koridor vytvořený pomocí Section3D je dynamický s ostatními Civil 3D objekty
 • export bodů a spojnic jako AutoCAD 3D křivky
 • textové výpisy jednotlivých hran a výpočet kubatur
 • možnost objednat plovoucí síťovou licenci
 • funkce ZPĚT a OPAKOVAT (Undo, Redo)
 • nastavení vlastního vzhledu uživatelského prostředí
 • použití pro všechny liniové stavby (silniční, železniční a vodohospodářské objekty)
Okno editoru bodů, spojnic a tvarů

Jednoduše řečeno, jde o jakýsi grafický “programovací jazyk” s chytrými entitami podobnými obecným spojnicím a bodům dodávaných s Civilem 3D, ale jejich chování je inteligentnější, se vzájemnými vazbami a závislostmi na okolních podmínkách. Vše záleží jen na představivosti a požadavcích projektanta.

Výsledný příčný řez komunikací s naklopenou zemní plání (příklad využití Section3D)
Dynamický model koridoru s výpočtem plochy a objemu výkopů a násypů

Další informace

 

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems