CS Jízdní pruh zazubený

Jedná se o speciální podsestavu do aplikace Civil 3D do verze 2016, 2017, 2018 a vyšší.

Podsestava Jízdní pruh zazubený byla vyvinuta firmou Arkance Systems pro usnadnění rekonstrukčních projektů.

Aktuální akce v e-shopu

Autodesk Fusion 360 s 30% slevou - platí jen do 30. června

CS Jízdní pruh zazubený (CS JPruh Zazubený)

Podobná podsestava není v Civilu obsažena, což značně komplikuje práci při navrhování. Jejím využitím můžete lehce zefektivnit postup projektování, urychlit tvorbu modelu a ušetřit drahocenný čas.

Videoukázka

Co podsestava nabízí?

Podsestava umožňuje nastavit zazubení na obou stranách jízdního pruhu. Můžete tak jednoduše modelovat 3D povrchy, počítat kubatury, generovat okótované řezy a provádět výsledné vizualizace. Zazubený jízdní pruh dokáže spolupracovat nejen s vytvořenými Arkance Systems silničními podsestavami, ale můžete jej kombinovat i s podsestavami Country kitu.

Sklon podsestavy můžete řídit klopením z trasy či hodnotami parametrů. Na klopení reaguje odděleně kryt i pláň, což umožňuje velmi detailní návrh. Výchozí sklon krytu je -2,5%, pláň je pak klopena na -3,0%. Minimální tloušťka podsypu je hlídána na základě sklonu pláně buď pod vnitřním nebo vnějším okrajem pruhu.

Sklon podsestavy můžete rovněž ovlivnit zaměřením stávajícího stavu komunikace či libovolným 3D objektem. Pro určení sklonu vám poslouží buď jeden či dva vzorkovací body. Vámi navržená niveleta však zůstává zachována.

Podsestava obsahuje dvojí kódování. Přepínačem si jednoduše zvolíte, zda použijete kódování dle našich Silničních extravilánových podsestav nebo dle podsestav Country kitu.

Nechybí ani možnost výstupních parametrů, rovněž z vnitřní či vnější strany. Tyto parametry můžete dále referencovat do podsestav a vytvářet tak propojené komplexní řezy a ještě více automatizovat vytváření 3D modelu.

Počítání kubatur je pak naprostou samozřejmostí a uživatel je může jednoduše vypočíst z přednastavených tvarů.

Ukázky práce

Kódování (klikněte pro větší)

Ref. bod – povrch

Pláň (klikněte pro větší)
Kubatury (klikněte pro větší)

Cena

Podsestavu Zazubený JP můžete zakoupit v CAD Shopu eShop

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

    Objevte školení společnosti Arkance Systems