CS Datový model MINIS

Datový model MINIS” je nástroj pro efektivní tvorbu územních plánů a urbanistických mapových podkladů.

Lze jej využít jako minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v prostředí CAD/GIS aplikace AutoCAD Map 3D (2012 a vyšší).

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Datový model MINIS

Datový model vychází z metodiky MINIS (v prostředí zákona č.183/2006 Sb.) vydané v dubnu 2010, kterou již přijalo šest ze čtrnácti krajů ČR. Ta sjednocuje standardy pro tvorbu urbanistických podkladů a územních plánů a jejich stylizaci. Viz metodický materiál MINIS (PDF, 1MB).

Hlavním přínosem datového modelu MINIS pro AutoCAD Map je vytvoření uživatelsky příjemného prostředí pro jednoduchou a hlavně rychlou a efektivní tvorbu výkresů územních plánů. Tohoto cíle bylo dosaženo hlavně díky přednastaveným formulářům k vyplnění všech povinných atributů u každé vrstvy, přednastavenou vizualizací standardních jevů, předdefinovaným souřadnicovým systémem S-JTSK a připravenou legendou pro všechny povinně odevzdávané výkresy dle metodiky MINIS. Samozřejmostí je automatická tvorba popisků v mapě u každého nově vytvořeného prvku. Protože elektronická data musí být v rámci metodiky MINIS standardně odevzdávána ve formátu SHP, má datový model přednastavené ShapeFile, které se pomocí hromadného kopírování plní potřebnými daty vytvořenými v datovém modelu.

Nástroje AutoCADu Map umožňují získávat a využívat datové podklady z katastru (WMS, VFK), ortofotomapy a další podklady pro tvorbu územních plánů. Častým požadavkem při tvorbě územních plánů je výpočet záboru půd podle jejich bonity na katastrálním území obce. Nástroje datového modelu MINIS vytvoří ze zadaných podkladů nové vrstvy, ze kterých lze provést výpočet záboru půd dle bonity.

Ukázky

Datový model MINIS usnadňuje tvorbu mapových pokladů územních plánů a zefektivňuje komunikaci projektanta s orgány státní správy a samosprávy.

Cena, licence

Arkance Systems poskytuje Datový model MINIS jako součást bonus nástrojů “CS+” při koupi AutoCADu Map 3D. Ostatní zájemci mohou tento nástroj získat jako celofiremní licenci v rámci individuálního metodického školení.

Kontaktujte nás.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

    Objevte školení společnosti Arkance Systems

     

    CAD e-shop společnosti ARKANCE