Autodesk Simulation Mechanical

Simulační CAE software Autodesk Simulation Mechanical pomáhá inženýrům snadno zadat pokročilé simulace pomocí metody konečných prvků (FEA), včetně simulace mechanických událostí (MES), s využitím řešičů Autodesk Nastran, multifyzikálních simulací a kompozitů. Volitelně má uživatel rovněž k dispozici bezkonkurenční výpočetní výkon na cloudu (licence Simulation Mechanical Flex).

Samostatně již nedodáván – viz Autodesk Simulation a CFD

Aktuální akce v e-shopu

Autodesk Fusion 360 s 30% slevou - platí jen do 30. června

Uživatelská efektivita

Příprava geometrie pomocí nástrojů Sim Studio

Snadno upravujte, zjednodušujte, modifikujte a idealizujte CAD model pro FEA analýzu

Interoperabilita s Inventorem

Snadné sdílení CAD a FEA dat s Inventorem a dalšími CAD aplikacemi

MultiCAD import

Snadno importujte data z rozličných CAD formátů

Snadno použitelné prostředí

Jednoduše prezentujte výsledky a vytvářejte výpočtové zprávy

Volitelně flexibilní výpočetní výkon na cloudu

Počítejte lokálně nebo využijte bezkonkurenční výkon cloudu

Rozsáhlá knihovna materiálů

Přístup k tisícovkám lineárních i nelineárních materiálů

Automatické síťování

Automatické generování sítě na 3D geometrii a 2D náčrtech

Kontrola sítě

Mějte pod kontrolou velikost, typ a kvalitu elementů sítě

Kombinace různých elementů

Kombinujte podle potřeby různé typy elementů v jednom modelu

Tlakové nádoby

Jednoduše používejte tlakové nádoby a související komponenty

Simulace kompozitních dílů

Pohodlně definujte vlastnosti kompozitů vrstvu po vrstvě

Řešiče Autodesk Nastran

Počítejte přesnější simulace

Široká škála analýz

Simulujte vibrace, teplotní zatížení a další

Nelineární strukturální analýzy

Určete, kdy je třeba spustit nelineární analýzy

Simulace vibrací

Identifikujte problémy lineárních i nelineárních vibrací

Simulace mechanické události (MES)

Analyzujte události způsobené pohybem, predikujte napětí a deformace

Teplotní analýzy

Analyzujte přenos tepla

Únavové simulace

Stanovte únavovou životnost zařízení

Studie parametrického návrhu

Analyzujte více verzí parametrického modelu Inventoru

Pádové simulace

Využijte intuitivní interface pro scénář pádových zkoušek

Optimalizace návrhu

Vyberte optimální design automaticky

Dynamic Design Analysis Method (DDAM)

Analyzujte odezvu na šokové zatížení vlnou

Kombinace typů analýz

Použijte multifyzikální simulace

CFD interoperabilita

Zapojte snadno teplotní a tlakové zatížení z CFD analýzy

Moldflow interoperabilita

Simulujte na základě skutečného výrobku z Moldflow analýzy

ASME směrnice

Vyhovte ASME specifikaci pro parní kotle a tlakové nádoby

Koeficient bezpečnosti

Analyzujte a zobrazte faktor bezpečnosti

Výpočtové zprávy

Snadno generujte uživatelské detailní výpočtové zprávy

Vault integrace

Spravujte a vyhledávejte data včetně řízení revizí tak jako v jiných produktech společnosti Autodesk

Profesionální vizualizace

Snadno vytvářejte profesionálně vypadající vizualizace

Galerie

Další ukázky použití Autodesk Simulation:

Hlavní novinky Simulation Mechanical 2016

 • Interoperabilita s Autodesk Sim Studio
  • Sim Studio obsaženo v Simulation Mechanical i Simulation Mechanical Flex
  • Tvorba, úpravy, zjednodušování a opravy modelů mnoha formátů
  • Asociativní spojení mezi Sim Studio a Simulation Mechanical
 • Rozšířená podpora Nastran
  • Pyramidové elementy
  • Zvýšený výkon editoru
  • Vylepšení v oblasti ztráty stability
  • Vylepšení výstupů
  • Nový řešič pro modální analýzy
  • Rozšíření beamů
  • Definice kontaktů s mezerami
  • Povrchové kontakty pro tetrahedrové elementy (nelineární)
  • Nelineární tlak
  • Zatížení na lokální souřadný systém
 • Zvýšený výkon
  • Zejména v sestavách s velkým počtem dílů
  • Vylepšení nastavení frekvenční odezvy
 • Vylepšení použitelnosti
  • Vylepšení importu CAD dat
  • Vylepšení spolupráce s Inventorem – svary, 3D náčrty pro beamy
  • Vylepšení FEA editoru
  • Vylepšení zjemňování sítě
  • Vylepšení spouštění řešiče na vlastní stanici či na síti
  • Rozšíření v mapování tlaku z CFD analýz
  • Nová zatížení – generování tepla na součásti, zdroj tepla na ploše
  • Rozšíření definice a zobrazování řezu beamu
  • Rozšíření a vylepšení výstupů

Požadavky na software a hardware:

Simulation Mechanical 2016 a 2015:

Hardware: Pentium 4, XEON nebo Athlon/Opteron min. 2GHz, min. 2GB RAM (doporučeno 16GB), 30GB HDD, grafika 1280×1024 s min. 512MB RAM a podporou OpenGL

Software: Windows 7 sp1, Windows 8/8.1, Windows Server 2008 R2 SP1 nebo Windows Server 2012 – 64bit verze, Internet Explorer

Podporované CAD formáty:

 • Autodesk AutoCAD
 • Autodesk Inventor (2016, 2015, 2014 – vždy poslední 3 verze)
 • Autodesk Revit
 • Autodesk Moldflow
 • Pro/ENGINEER
 • Solid Edge
 • SolidWorks
 • Catia
 • CoCreate
 • Creo
 • SpaceClaim
 • NX
 • Parasolid
 • Rhinoceros
 • Obecné 2D a 3D CAD formáty jako ACIS, IGES, STEP, DXF, STL, CDL, JT

Podporované FEA formáty (import):

 • ABAQUS INP, Ver 5.3
 • ANSYS ANS, Ver 5.4
 • ANSYS CDB, Ver 5.5
 • Autodesk Inventor Simulation
 • FEMAP Neutral (NEU), Ver 6.0
 • NASTRAN NAS, BDF a DAT, Ver 2001 (MSC Nastran konvence)
 • NASTRAN OP2, Ver 2001 (MSC Nastran konvence)
 • PATRAN 2.5 Neutral (PAT)
 • SDRC I-DEAS Universal (UNV)
 • Stereolithography (STL)

Porovnání funkcí, srovnání Simulation Mechanical se simulacemi v Inventoru Professional:

Funkce Autodesk Inventor Professional Autodesk Simulation Mechanical
Statická lineární analýza
Modální analýza
Optimalizace
Analýzy rámových konstrukcí
Kinematika a dynamika
Pohyb pružných těles
Teplotní analýzy
Pádové simulace
Únava a životnost
Stabilitní úlohy
Kompozitní konstrukce
Nelineární analýza
Dynamická analýza mechanizmů
Multifyzikální analýzy +CFD

 

Podrobněji viz:

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems