Autodesk CFD 2023 od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk CFD

CAE aplikace Autodesk CFD (dříve “Simulation CFD”) jsou součástí řešení pro digitální 3D prototypy. Autodesk CFD vychází z původní aplikace CFdesign společnosti Blue Ridge Numerics získané Autodeskem v únoru 2011.

Slouží k analýze a simulaci chování výrobků už v rané fázi návrhu. Využívá metodu “computational fluid dynamics” (výpočetní fluidní dynamika).

Autodesk CFD 2023 od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Firma Arkance Systems je autorizovaným partnerem pro prodej řešení Autodesk Simulation CFD.

K čemu slouží Autodesk CFD

Pokročilá výpočetní metoda “computational fluid dynamics” (výpočetní fluidní dynamika) umožňuje pomocí matematických zákonitostí obecně modelovat proudění tekutin a šíření tepla uvnitř nebo v okolí digitálního prototypu. Nabízí přitom řadu pokročilých funkcí, různé modely přenosu tepla (kondukce, konvexe…), laminárního i turbulentního proudění, síťování, výpočtů a prezentací výsledků.

Software Autodesk CFD nabízí nástroje počítačové dynamiky tekutin a termální simulace, které vám pomáhají tvořit nové, lepší produkty. Spojte CFD Design Study Environment s řešičem pro predikci výkonových parametrů výrobku, optimalizaci konstrukce a ověření chování produktu ještě před jeho vyrobením. Subscription CFD Flex vám dává přístup k posledním verzím, podpoře a flexibilnímu licencování stejně jako cloudový řešič přináší dodatečnou kapacitu k lokálnímu.

Výsledky analýz a simulací lze prezentovat formou 3D modelu, grafů nebo údajů zobrazovaných v reálném čase. Vyhodnocení můžete publikovat jako 3D web model, animaci, obrázky, nebo jako zprávu ve formátu DOC, PDF či HTML.

Kromě Autodesk Inventoru, Revitu či Fusion 360 podporuje Autodesk CFD i většinu ostatních 3D CAD aplikací a formátů – např. ACIS, Parasolid, Catia V5, CoCreate, NX, Pro/Engineer, SolidEdge, SolidWorks, SpaceClaim.

V nabídce jsou verze Simulation CFD Premium (dříve “Advanced”; stlačitelné tekutiny, kavitace, vyzařování tepla skrz průhledná média…), verze Simulation CFD Ultimate (dříve “Motion”; rotační a lineární pohyb, nutace) a dříve i volitelný HPC modul pro urychlení výpočtů jejich distribucí v síti (Microsoft MPI).

Funkce Autodesk CFD

Příprava geometrie pomocí nástrojů Sim Studio

Modifikujte, zjednodušujte, opravujte a idealizujte CAD model pro CFD analýzu

CAD konektivita

Vytvářejte asociativní simulace.

Automatizace skriptování

Automatizujte a vytvářejte uživatelské úlohy.

Nejvyšší kvalita vizualizací

Pomocí vizualizace vytvářejte ohromující obrázky pro podporu prodeje.

Design Study Enviroment

Využijte intuitivní workflow pro zkoumání návrhů.

Inteligentní automatické přizpůsobení sítě

Využijte automatizaci geometrie a síťování.

Flexibilní možnost řešiče v cloudu

Spouštějte řešič lokálně nebo pokračujte v práci a využívejte řešič na cloudu.

Architektonické a MEP aplikace

Zlepšete efektivitu budovy optimalizací projektu.

Průmyslové aplikace regulace proudění

Optimalizujte svoje zařízení regulující proudění.

Teplotní management

Použijte digitální prototyp pro teplotní simulace konstrukce.

Verze Autodesk CFD 2016

Rychlejší a s rozšířenou funkcionalitou.

Zjednodušené chladiče

Simulujte snadněji výkon chladičů díky jejich zjednodušení.

Volná hladina

Simulujte rozhraní mezi kapalinou a plynem.

Produkty Autodesk Simulation - skladba

Produktová rodina Autodesk Simulation 2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013 obsahuje tyto CAE aplikace:

 • Autodesk Simulation Mechanical
 • Autodesk Simulation CFD – verze:
  • Autodesk CFD Premium
  • Autodesk CFD Ultimate
 • Autodesk Simulation Mechanical Flex – roční licence odpovídající Simulation Mechanical, zahrnující neomezený počet simulací na vlastní stanici + 120 simulací řešených na cloudu Autodesk
 • Autodesk CFD Flex – roční licence odpovídající Autodesk CFD Motion, zahrnující neomezený počet simulací na vlastní stanici + 120 simulací řešených na cloudu Autodesk

Licence Simulation CFD se kupuje zvlášť jako GUI (Simulation CFD Design Study Enviroment) a k tomu solver, který je ve třech úrovních (CFD, CFD Premium/Advanced a CFD Ultimate/Motion). Od verze 2019 je GUI i cloud solver (a Fusion 360 Ultimate) součástí licence dané aplikace (CFD Premium nebo Ultimate). Licence jsou NLM (síťové).

Součástí instalace CFD 2016 (a vyšších) je aplikace Autodesk SimStudio Tools pro tvorbu a úpravu (opravy, zjednodušení) 3D modelů z různých zdrojů. CFD může své FEA modely přenášet přímo do SimStudio Tools.

Galerie:

Ukázky použití Simulation CFD:

Ve stavebnictví:

Prezentace Simulation CFD 2012 z webináře Arkance Systems – PDF (1.6MB):

Další funkce a ukázky viz stránka CFD Features, popř. viz základní školení CFD University – fundamentals training (online).

Požadavky na software a hardware (CFD 2019):

Hardware: 2- až 16-core Xeon/i7, 2MB cache/core, min. 2.7GHz, min. 16GB RAM (cca 2GB/milion prvků), 30GB HDD (15krpm nebo SSD), grafika min. 1280×1014, s min. 512MB RAM a podporou OpenGL

Software: Windows 10, Windows 8/8.1 Enterprise nebo Pro, Windows 7 Enterprise/Ultimate/Pro – 64bit verze (Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 pro HPC Solver), Internet Explorer 8+

Podporované CAD formáty a aplikace (CAD Connection moduly):

 • Autodesk Inventor (2016, 2017, 2018, 2019)
 • Autodesk Revit (2016, 2017, 2018, 2019)
 • Autodesk Fusion 360
 • Autodesk SimStudio Tools (Sim Modeler) 2016R1, 2016R2, and 2016R3
 • Pro/ENGINEER Wildfire (5)
 • PTC Creo (1.0, 2.0, 3.0, 4.0)
 • Solid Edge ST
 • SolidWorks (2015, 2016, 2017)
 • Catia V5
 • CoCreate
 • SpaceClaim (2015, 2016)
 • Siemens NX (8.5, 9.0, 10.0, 11.0)
 • Parasolid
 • Obecné 2D a 3D CAD formáty jako ACIS, IGES, STEP, DXF, STL, CDL

Aplikace SimStudio přebírá data z Autodesk Simulation Mechanical 2016+, Autodesk Simulation Mechanical Flex 2016+, Autodesk CFD 2016+, Autodesk CFD Flex 2016+, Autodesk Moldflow Insight 2016+, Autodesk Moldflow Insight Flex 2016+ a Autodesk Moldflow Adviser 2016+.

Hlavní novinky Autodesk CFD 2016

 • Rychlejší
  • Nový grafický engine přináší signifikantní zvýšení výkonu zobrazování na velkých modelech
  • Nový škálovatelný solver – cca 80% měřítko růstu výkonu
   • 8 PC přináší 640% výkonu oproti 1 PC)
   • Základní konfigurace v LAN síti
   • Alternativní řešič povolen přes flag
 • CFD geometrie a síťování
  • Sada nástrojů pro vyhodnocení modelu
   • Rychle nalezne problémy modelu před síťováním
   • Identifikuje na geometrii mezery, přesahy
  • Nový CAD přípravný nástroj – Autodesk Sim Studio Tools 2016
   • Rychle importuje a upravuje geometrii
   • Vytváří rychlé změny konstrukce k ověření „co se stane když…“
   • Rozšířené funkce, jako je podpora ECAD
  • Automatizovaný „Surface Wraper“
   • „Obalí“ téměř jakýkoliv objemový či plošný model
   • Automaticky sestaví a vysíťuje uzavřený objem tekutiny
 • Rozšířená fyzika
  • Přímý přenos solární energie skrz okno
  • Dva nové turbulentní modely
   • SST k-omega RC (Smirnov-Menter)
   • SST k-omega RC (Hellsten)
 • Vylepšení rozhraní
  • Vylepšená viditelnost v Decision Centru
  • Přidáno Summary parts pro všechny materiály
  • Vylepšené workflow Design Study
  • Přidán AVI export sledování částic
  • Adaptivní síťování – zrychlení skrz multithreading
  • Zlepšeno síťování na komplexních plochách, jako jsou lopatky kompresorů
  • Vylepšena komunikace s uživatelem – lépe vysvětlující tipy, notifikace řešiče

Novinky Simulation CFD 2014

Přehled hlavních novinek verze Simulation CFD 2014 podává článek Novinky CAE aplikace CFD 2014

Novinky Simulation CFD 2013

 • HPC Accelerant Solver – přináší cca 34x vyšší rychlost výpočtu simulací
 • Hyper-threaded Meshing –cca2x vyšší rychlost tvorby sítě
 • Radiation Clustering – cca 26x rychlejší výpočty při řešení úloh vyzařování tepla
 • Heat Exchanger Model – fyzikální model teplotního výměníku
 • Erosion Model – vyhodnocení eroze vlivem proudící tekutiny
 • Mesh History Manager – zvyšuje celkovou produktivitu a přesnost simulací díky řízení historie sítě
 • Adaptive Meshing – automatické přizpůsobení sítě na základě fyziky
 • Nové uživatelské rozhraní – Ribbon – přináší snadnější ovládání obdobně jako u jiných aplikací
 • WikiHelp systém – produktová podpora doplněná o znalosti komunity
 • CFD-nástroje ve Fusion –Inventor Fusion mnohem rychleji připraví model pro simulace
 • Revit Connection Automation – přináší stavebním inženýrům a architektům rychlejší, asociativní posouzení změn na simulaci proudění a přenosu tepla u stavebních konstrukcí
 • Export výsledků do Autodesk Showcase – fotorealistické vizualizace modelů včetně proudění
 • Open API – umožňuje rozšíření a automatizaci simulací

Porovnání CAE funkcí

Porovnání funkcí jednotlivých verzí Autodesk CFD:

Funkce Autodesk CFD
již nenabízeno
Autodesk CFD Premium Autodesk CFD Ultimate
Flow Proudění
Laminar flow Laminární proudění
Turbulent flow Turbulentní proudění
Incompressible flow Nestlačitelné proudění
Subsonic and transonic flow Subsonické a transonické proudění
Steady state (time independent) Ustálený stav (časově nezávislý)
2D and 3D Cartesian 2D a 3D kartézské
2D axisymmetric 2D osově souměrné
Velocity and pressure boundary conditions Okrajové podmínky rychlosti a tlaku
Volume flow rate and mass flow rate boundary conditions Okrajové podmínky objemového a hmotnostního průtoku
External fan curve with rotational speed and slip factor Křivka externí ventilace s rotační rychlosti a faktorem skluzu
Slip/symmetry and unknown (natural) Skluz/symetrie a neznámé (přirozené)
Spatially periodic boundary conditions Prostorově periodické okrajové podmínky
Velocity and pressure initial conditions Počáteční podmínky rychlosti a tlaku
Supersonic compressible Supersonické stlačitelné
Transient (time varying) Přechodné (časově proměnné)
Two-phase flows (humidity and steam) Dvoufázové proudění (vlhkost a pára)
Height of fluid Výška kapaliny
Two-fluid scalar mixing Skalární míchání dvou tekutin
Compressible liquid (water hammer) Stlačitelné tekutiny (vodní ráz)
Cavitation Kavitace
Heat Transfer Přenos tepla
Conduction Kondukce (vedení)
Convection (with automatic film coefficient calculation) Konvekce (s automatickým výpočtem vrstvy)
Forced convection (with automatic transition from flow to thermal) Nucená konvekce (s automatickým přechodem od proudění k teplu)
Natural convection (buoyancy-driven with gravity vector) Přirozená konvekce (řízená vztlakem s gravitačním vektorem)
Thermal comfort calculation Výpočet tepelné pohody
Conjugate heat transfer (simultaneous conduction and convection) Konjugace tepla (současné vedení a proudění)
Temperature, film coefficient, and radiation boundary conditions Okrajové podmínky teplota, koeficient vrstvy a záření
Area-based and total heat flux boundary conditions Okrajové podmínky založené na ploše a celkovém toku tepla
Volume-based and total heat source boundary conditions Okrajové podmínky založené na objemu a celkovém zdroji tepla
Temperature-dependent heat source boundary conditions with user-defined sensing location Okrajové podmínky s teplotně závislým zdrojem tepla s uživatelsky definovatelným místem snímání
Temperature initial conditions Teplotní počáteční podmínky
Internal radiation heat transfer Vnitřní přenos tepla zářením
Radiation through transparent media Záření skrz transparentní média
Solar loading Solární zatížení
Temperature dependent emissivity Teplotně závislé vyzařování
Joule heating with temperature-dependent resistivity Ohřev s teplotně závislou rezistivitou
Turbulence Models Turbulentní modely
K-epsilon K-epsilon
Low Reynolds number K-epsilon K-epsilon s nízkým Reynoldsovým číslem
RNG RNG
Mixing length Délka směšování
Automatic turbulence startup (for seamless integration of turbulence into the solution) Automatické spuštění turbulence (pro hladkou integraci do turbulentního řešení)
Laminar Laminární
Motion Pohyb
Linear Přímočarý
Angular Úhlový
Rotating/turbomachinery Rotační/turbínový
Combined linear and angular Kombinovaný přímočarý a úhlový
Combined orbital and angular Kombinovaný oběžný a úhlový
Nutation Nutace
Sliding vane Posuvné lamely
Unconstrained motion Neomezený pohyb
Design Study Environment Návrh simulačního prostředí
Direct modeling – SimStudio Tools Přímé modelování
Simulation Data Management with Vault Správa dat ve Vaultu
MultiCAD data support Podpora mnoha CAD aplikací
Web and mobile storage, sharing, and viewing Sdílení a prohlížení na webu a mobilu
Export results to Showcase, 3ds max, VRED, Maya Export výsledků do 3ds Max, VRED, Maya
Microsoft HPC cluster + cloud solver HPC výpočty v clusetru nebo cloudu
Design study automation Automatizace návrhu simulace
Critical Value Decision Center Centrum kritického rozhodování
Multi-scenario design review center Centrum multi-scénáře návrhu
Model-centric interface Rozhraní orientované na model
Customizable material databases Přizpůsobitelná databáze materiálů
Non-Newtonian fluid materials NeNewtonovské fluidní materiály
Intelligent Meshing Inteligentní síťování
Automatic mesh sizing Automatická velikost sítě
Local size adjustment Lokální zjemnění sítě
Geometry mesh diagnostics Diagnostika geometrie sítě
Boundary layer mesh enhancement Rozšíření mezní vrstvy sítě
Interactive mesh refinement regions Interaktivní místní zjemňování sítě
Extrusion Vynucení
Volume mesh growth rate specification Specifikace faktoru zjemnění sítě
Surface-based mesh distribution and refinement Plošně závislé rozdělení a zjemnění sítě
Gap and thin solid refinement Zjemnění mezer a tenkých těles
Mesh generation flexibility Flexibilní generování sítě

 

Viz též porovnání v tabulce “CFD 2016 Comparison Matrix (PDF, 195kB)

Další informace

 • Aktuální verze: Autodesk CFD 2021
 • CFD 2019 je k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, japonštině a čínštině
 • Leták Autodesk Simulation CFD 2012 (PDF, anglicky, 3.9MB)
 • Více informací o Autodesk CFD
 • Cenové informace – viz Ceník

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE