3DPartFinder

3DPartFinder je řešení pro sémantické vyhledávání těles podle jejich tvaru – můžete tak snadno najít geometricky podobné díly nebo duplikáty.

3DPartfinder vyhledává tělesa na základě tvarové podobnosti a následně je třídí a zobrazuje pro jejich následnou analýzu uživatelem.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Co je 3DPartFinder?

K dispozici je několik uživatelských scénářů – po otevření vybraného dílu v Inventoru lze spustit 3DPartFinder a nechat jej vyhledat stejný či tvarově podobný díl, nebo lze zjednodušeně vymodelovat požadovaný 3D model a opět nechat 3DPartFinder k tomuto dílu vyhledat díly podobné (tvarově, nikoliv alfanumericky podobné).

3DPartFinder je k dispozici pro Autodesk Inventor verzí 2013 až 2017 a je rovněž dostupný ve verzi přistupující k databázi PDM aplikace Autodesk Vault – v tomto případě automaticky analyzuje veškerá 3D CAD data firmy vč. jejich verzí.

Výsledkem vyhledávání dle zadaných kritérií je v sestavě Inventoru zobrazený originální díl (modře), barevně jsou rozlišeny 100% tvarové duplicity (oranžová), jinou barvou zrcadlené díly (zelená) a dále díly tvarově podobné (šedá) seřazené podle míry podobnosti.

Jak 3DPartFinder funguje - indexační server

Řešení se skládá z tzv. Indexačního serveru a klientů. Indexační server je k dispozici ve 2 verzích – AllUsers pro práci s daty ve klasických adresářích a ve verzi pro Autodesk Vault. Indexační server nejdříve prohledá veškerá 3D data a opatří je jedinečnými signaturami, které se v dalším kroku analyzují a výsledky se následně zapíší do SQL databáze (použita verze SQL Express) pro rychlé vyhledávání a další analýzu dat.

Následně jej již 3DPartFinder schopen zpracovávat dotazy a vyhledávat duplicity a tvarově podobné díly (smart search).

Nemodelujte zbytečně již jednou vymodelované díly.

Klientský přístup k vyhledání 3D podobností

Uživatelé vyhledávají data pomocí svých klientských aplikací – k dispozici je klient pro Autodesk Inventor s podporou vyhledávání i v datech uložených v Autodesk Vaultu, resp. obecný klient bez vazby na CAD řešení. Celý postup vyhledání dílu je možné shlédnout zde:

Pokročilé analýzy

Pro pokročilé analýzy a vyhodnocování je k dispozici pokročilý analytický nástroj 3DPartFinder Analytics, který umožňuje detailně analyzovat celé úložiště dat a globálně v něm vyhledávat duplicity či semiduplicity a tím umožňuje snížit množství používaných dílů, přispět ke standardizaci dílů odhalením jejich duplicit a vytvoření knihoven dílů.

3DPartFinder Analytics obsahuje diagnostický DashBoard s celou řadou statistik včetně počtu duplikátů a semiduplikátů a umožňuje systematicky pracovat na redukci počtu duplicit v datech, měřit pokrok a stanovovat si vlastní klíčové ukazatele. Opět je k dispozici ve variantě pro obecnou adresářovou strukturu či s napojením na Autodesk Vault.

3DPartFinder – “vygooglujte” si tvarově podobné 3D součásti

Další informace

  • Informujte se na ceny a možnosti konfigurace 3DPartFinder ve vaší firmě
  • 3DPartFinder je aplikace určená pro Windows, podporuje Autodesk produkty verzí 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

    Objevte školení společnosti Arkance Systems

     

    CAD e-shop společnosti ARKANCE