3D Ducting

Potrubní plechové dílce pro AutoCAD, Mechanical Desktop a Inventor.

3D Ducting je program pro návrh a rozviny potrubních plechových dílců. Základem celého systému je databáze parametrických tvarů a spojení.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Co je 3D Ducting (3D Piping)?

V databázi parametrických tvarů a spojení jsou:

 • Trubka
 • Kužel
 • Eliptická trubka
 • Koleno
 • Y – trubka
 • T – trubka
 • Přechod kružnice/obdélník
 • Y spojení trubek
 • Příruby

Z těchto tvarů může projektant nejenom snadno vytvářet modely jednotlivých dílců a sestav, ale i generovat rozvinutý tvar a výkresovou dokumentaci. Pro modifkaci již vytvořených modelů jsou k dispozici funkce pro protažení a zkrácení trubky, vyseknutí otvorů nebo vytvoření regionu z vybrané plochy na 3D tělesu. Pro snadné umisťování modelů při vytváření sestav je k dispozici funkce IntelliPlace. Dokáže rychle nastavit pracovní rovinu podle vybrané plochy na modelu a tak eliminuje nutnost manuálního nastavení pracovní roviny.

3D Ducting je plně integrován do prostředí AutoCADu, Mechanical Desktopu nebo Inventoru a rozšířuje jeho schopnosti v oblasti tvorby a modifikace objemových modelů. Parametrické tvary jsou generovány jako 3D objemové modely. Díky tomu je velmi snadné získat vizualizovanou podobu vytvořeného modelu pomocí standardního Renderu AutoCADu. Integrace s ACIS (resp. ShapeManager) kernelem AutoCADu nebo Mechanical Desktopu či Inventoru umožňuje snadný přenos do některé FEM aplikací pro výpočet pevnostní analýzy. Speciální aplikační rozhraní umožňuje programu sdílet společnou databázi materiálů s programem SPI SheetMetal.

Rozvin je automaticky vypočten na základě geometrie 3D modelu. Při výpočtu rozvinutého tvaru bere program ohled na speciální technologické parametry uložené v databázi materiálů. Vypočtený rozvin není pouze geometrickým rozvinem vytvořeného modelu, ale jsou brány v úvahu hodnoty minimálního poloměru ohybu a zkrácení, ke kterému při ohýbání dochází. Rozvinutý tvar je možné okótovat nebo přenést do NC aplikací.

SPI Ducting pro Inventor – nová verze aplikace určená pro prostředí Autodesk Inventoru. Parametrická tvorba trubkových kolen, přechodů a přírub.

 • Další aplikace pro rozvin plechových dílů – viz 3D Plech (SPI SheetMetal).

3D Ducting pro AutoCAD je výsledkem spolupráce firem Arkance Systems a.s. a SPI GmbH. V současné době existuje česká, anglická, německá a japonská verze programu.

Nejdůležitější současné instalace: Hyundai Korea, KowaIntel Japonsko, SKA Brazílie, Rey Švýcarsko, Krupp Německo, Strasser Rakousko, NTI Dánsko, ABB Švýcarsko, Siemens Německo, MCDS Rakousko, Chromag Švýcarsko, Scheuen Německo, ARES Turecko, HOPE Indie, PSP ČR …

Vlastnosti
 • Katalog parametrických tvarů
 • Materiálová databáze
 • 3D modely – integrace s ACIS kernelem AutoCADu
 • Převod do NC aplikací
 • Rozvin na základě geometrie 3D modelu a technologické databáze.

Systémové požadavky

 • AutoCAD Rel.14 až 2009 nebo Mechanical Desktop, zvláštní verze pro Inventor R6 až 2009
 • 64MB RAM min. (128MB pro MDT)
 • Windows NT/2000/XP
 • CD-ROM pro instalaci

Cena

SPI Ducting pro Inventor je již součástí produktu SPI SheetMetal Inventor Suite

Další informace najdete na stránce SPI Ducting. Chcete-li získat bližší informace o programu 3D Ducting, kontaktujte Arkance Systems, autorizovaného prodejce SPI.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE