Autodesk AutoCAD od Arkance Systems - ikona produktu

AutoCAD - starší verze

Přehled starších verzí světově nejrozšířenější CAD aplikace – aktuální verze viz AutoCAD.

Na této stránce najdete přehled nejdůležitějších funkcí zavedených v jednotlivých starších verzích AutoCADu. Přehled aktuálních verzí najdete na stránce AutoCAD. Tam je uvedena i úplná historie všech verzí AutoCADu a jejich lokalizací.

Pro možnosti zvýhodněného upgrade starších verzí AutoCADu kontaktujte firmu Arkance Systems.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

AutoCAD 2017 - Co je nového?

AutoCAD 2017 obsahuje vylepšení z řady oblastí, 2D i 3D, zaměřená na zjednodušení, zvýšení produktivity a propojení dat. AutoCAD 2017 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2016 (pro ty, kdo např. přecházejí z verze 2015 a 2014 či starších). AutoCAD 2017 používá stávající souborový formát DWG 2013 (AC1027, ukládat ale lze až do formátu verze R14).

AutoCAD 2017 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2017” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2017, AutoCAD Mechanical 2017, AutoCAD Map 3D 2017, AutoCAD Civil 3D 2017, AutoCAD MEP 2017, AutoCAD Electrical 2017, AutoCAD Plant 3D 2017.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Zjednodušení
  • Autodesk Desktop App – automatická kontrola aktualizací (nástupce Application Manageru)
  • Průvodce migrací uživatelských nastavení z předchozích verzí
  • Správce licencí – snadné přepínání typu licence
  • Asociativní středové značky a osy
  • Zvětšitelné dialogové panely
  • Snazší zabezpečení nadstavbových aplikací
 • Propojení
  • Import PDF souborů s převodem na entity AutoCADu – vektory, texty, rastry, výplně, typy čar
  • Sdílení návrhů – snadné online publikování a souběžné připomínkování návrhů na A360
  • Přímý 3D tisk – Print Studio
  • Uchopování na BIM modely z Navisworks
 • Inovace
  • Vylepšený vzhled 2D grafiky s využitím DirectX 11 – hladkost, tečkované čáry, šrafy, náhledy
  • Možnost uchopování i na mezery přerušovaných čar
  • Vyšší výkon 2D grafiky využívající GPU grafické karty
  • Nové výkonnější jádro pro zobrazení 3D grafiky
  • Součástí subscription pronájmu AutoCADu 2017 je i rozšířený mobilní AutoCAD 360 Pro (stačí se přihlásit stejným ID) s otvíráním souborů do 30 MB a rozšířenými nástroji pro poznámky a správu hladin

Verze 2017 již neobsahuje komponentu Mental ray a Průzkumník obsahu.

 • Uvedení AutoCAD 2017 – 21.březen 2016 (EN) – držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně.
 • AutoCAD 2017 Preview Guide (PDF, 4MB) – přehled novinek

AutoCAD 2016 - Co je nového?

AutoCAD 2016 obsahuje vylepšení z řady oblastí, 2D i 3D, zaměřená na zvýšení produktivity a propojení dat. AutoCAD 2016 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2015 (pro ty, kdo např. přecházejí z verze 2014 a 2013 či starších). AutoCAD 2016 používá stávající souborový formát DWG 2013 (AC1027, ukládat ale lze až do formátu verze R14).

AutoCAD 2016 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2016” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2016, AutoCAD Mechanical 2016, AutoCAD Map 3D 2016, AutoCAD Civil 3D 2016, AutoCAD MEP 2016, AutoCAD Electrical 2016, AutoCAD Plant 3D 2016.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Nový grafický subsystém s trvale hladkým zobrazením oblouků (DirectX 11)
 • Nový rendering engine – rychlejší a jednodušší vizualizace, kvalita dle času, IBL prostředí
 • Zcela nové inteligentní kótování (jediný příkaz, předdefinovaná hladina…)
 • Odstavcový kótovací text
 • Monitorování změn systémových proměnných s upozorněním
 • Detekce ploch a povrchů v 3D mračnech bodů
 • 2D řezy mračnem bodů (odvození geometrie z mračna)
 • Uchopovací režimy mračna bodů
 • Připojení (xref) koordinačních objektů – import 3D scén z Navisworks (NWC/NWD)
 • Obousměrná koordinace modelů s BIM360
 • Podstatně rozšířené publikování do PDF – ovládání (rychlé nastavení), indexovatelný text, výrazně menší soubory, záložky, URL odkazy
 • Nový uchopovací mód Střed objektu
 • Podstatně rozšířená funkce Revizní obláček s novými režimy a uzlovou editací
 • Rozšířený editor odstavcového textu (rámečky, kopie vlastností)
 • Podstatně rychlejší náhled při přesouvání složitějších objektů
 • Živé náhledy dalších editačních příkazů
 • Rychlejší podložené objekty (PDF, DWF)
 • Přenastavení vlastností xrefů
 • Izometrická mřížka
 • Vylepšené ribbon-galerie (GALLERYVIEW)
 • Drobná vylepšení karet výkresů (zavři ostatní), layoutů (víceřádkové) a stavové lišty
 • Vnořené skript soubory (SCRIPTCALL)
 • Bezpečnostní nastavení (digit. podpisy)
 • Zjednodušená údržba – jednotné service packy pro celou rodinu
 • Odkazy z nápovědy přímo do uživatelského prostředí AutoCADu (UI finder)
 • Podpora Windows 10 (s A2016-SP1)

AutoCAD 2015 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2015

 • Modernizace
 • Propojení
 • Produktivita

AutoCAD 2015 je verze zaměřená na modernizaci uživatelské prostředí, propojení dat a uživatelů a zvýšení každodenní produktivity. AutoCAD 2015 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2014 (pro ty, kdo např. přecházejí z verze 2013 a 2012 či starších). AutoCAD 2015 používá stávající souborový formát DWG 2013 (AC1027, ukládat ale lze až do formátu verze R14).

AutoCAD 2015 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2015” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2015, AutoCAD Mechanical 2015, AutoCAD Map 3D 2015, AutoCAD Civil 3D 2015, AutoCAD MEP 2015, AutoCAD Electrical 2015, AutoCAD Plant 3D 2015.

Nové vastnosti – detailněji
 • Nový, rychlejší grafický subsystém (méně kontrastu, antialiasing čar, zvýraznění výběru, vyšší využití GPU)
 • Zjednodušený stavový řádek
 • Úvodní obrazovka s přístupem k projektům a šablonám, výuce a účtu Autodesk 360
 • Výběr objektů lasem (volně kreslenou hranicí)
 • Offline použití mapových podkladů Bing
 • Vylepšený textový editor MTEXT (odrážky, indexy, zlomky…)
 • Náhledy v ribbonu – nastavení stylů, vkládání bloků
 • Náhledy při ořezání, prodloužení a kopii vlastností
 • Zjednodušené izometrické kreslení
 • Interaktivní změny rozmístění a velikosti výřezů v modelovém prostoru
 • Nastavení cílového bodu během otáčení 3DORBIT
 • Nápověda s odkazy na funkce v ribbonu
 • Design Feed – kanál návrhu s připomínkami i pro lokálně ukládané DWG výkresy
 • Rozšířené funkce ReCap pro načítání 3D laser skenů – klasifikace, ořezání
 • Přirozené numerické řazení hladin
 • Odstraňování razítka EDU licencí z DWG
 • Správce aktualizací Autodesk Application Manager
 • Analýza výkonu počítače
 • Zjednodušená síťová instalace
 • Nové Javascript API
 • Oficiální podpora Windows 8.1
 • Uvedení AutoCAD 2015 – 27.březen 2014 (EN) a 4.duben 2014 (CZ) – držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně.

AutoCAD 2014 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2014

 • Produktivita kreslení
 • Komunikace
 • Propojení s cloudem

AutoCAD 2014 je verze zaměřená na produktivitu, komunikaci, geolokaci a web cloud. Nabízí novinky pro každodenní kreslení, kooperaci a mobilní využití. AutoCAD 2014 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2013 (pro ty, kdo např. přecházejí z verze 2012 a 2011). AutoCAD 2014 používá stávající souborový formát DWG 2013 (AC1027, ukládat ale lze až do formátu verze R14).

AutoCAD 2014 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2014” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2014, AutoCAD Mechanical 2014, AutoCAD Map 3D 2014, AutoCAD Civil 3D 2014, AutoCAD MEP 2014, AutoCAD Electrical 2014, AutoCAD Plant 3D 2014, AutoCAD Utility Design 2014.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Integrované mapy s geolokační funkcí (Autodesk Live Maps – silnice + letecké) a podporou souřadnicových systémů (včetně S-JTSK)
 • Interaktivní příkazový řádek s opravou překlepů, synonymy, vyhledáváním
 • Přístup k symbolům z příkaz.řádku – např. zadání KŮŇ vloží blok koně
 • Záložky (karty) otevřených výkresů pro rychlejší přepínání
 • Design Feed – online připomínky členů týmu (sdílené s AutoCAD 360)
 • Funkce ReCap pro načítání 3D laser skenů
 • Přirozené numerické řazení hladin
 • Slučování hladin
 • Vylepšená správy xrefů
 • Změna směru oblouků
 • Zaoblování křivek
 • Vylepšené řetězové kóty
 • Zvýšený výkon zobrazení rastrových obrázků
 • Přímý přístup do složky online dokumentů Autodesk 360
 • Rozšířený přístup na AppStore “Exchange Apps”
 • Bezpečné načítání nadstavbových aplikací
 • Oficiální podpora Windows 8, včetně dotykového ovládání
 • Vylepšené API (nativní 64bitové VBA, JavaScript)
 • Uvedení AutoCAD 2014 – 28.březen 2013 (EN) a 15.duben 2013 (CZ) – držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně.

AutoCAD 2013 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2013

 • Produktivita kreslení
 • Web cloud
 • Dokumentace 3D modelů

AutoCAD 2013 je verze zaměřená na produktivitu, web cloud a dokumentaci. Nabízí novinky pro každodenní kreslení, kooperaci a mobilní využití. AutoCAD 2013 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2012 (pro ty, kdo např. přecházejí z verze 2011 a 2010). AutoCAD 2013 používá nový souborový formát DWG 2013 (AC1027, ukládat ale lze až do formátu verze R14).

AutoCAD 2013 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2013” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Map 3D 2013, AutoCAD Civil 3D 2013, AutoCAD MEP 2013, AutoCAD Electrical 2013, AutoCAD Plant 3D 2013.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Nový formát DWG2013 s podrobnějšími náhledy a rychlejším otvíráním 3D výkresů
 • Interaktivní příkazový řádek (průhlednost, volby myší…)
 • Extrakce izolinií z povrchových ploch
 • Vylepšená práce s polem prvků
 • Vylepšená editace šraf
 • Náhled změn vlastností objektů
 • Vylepšená práce s mračny bodů (ořez, xref, intenzita, kontextový ribbon)
 • Vylepšený TlačTáhni (více objektů, snazší volba)
 • Přeškrtnutý text
 • Import IPT souborů Inventoru
 • Migrace i pro nástrojové palety a knihovny materiálů
 • Vylepšený Autodesk Exchange Apps – aplikační “market”
 • Automatizace synchronizace výkresů s Autodesk Cloud
 • Synchronizace uživatelských nastavení více AutoCADů přes cloud
 • Vylepšená dokumentace 3D modelů – detaily, řezy, asociativní kóty…
 • Rozšířený Průzkumník obsahu (další typy souborů)
 • Samostatné jazykové balíčky pro snazší změnu jazyka
 • Konzolová verze AutoCADu bez uživatelského prostředí
 • Vylepšené API
 • Uvedení AutoCAD 2013 – 27.březen 2012 (EN) a 16.duben 2012 (CZ/multilanguage) – držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně.
 • Datasheet AutoCAD 2013 CZ (PDF, 1.3MB)

AutoCAD 2012 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2012

 • Otevřenost
 • Produktivní nástroje
 • Rychlá dokumentace

AutoCAD 2012 je verze zaměřená na otevřenost a produktivitu. Nabízí novinky pro 3D modelování, každodenní kreslení a kooperaci. AutoCAD 2012 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2011 (pro ty, kdo např. přecházejí z verze 2010 a 2009). AutoCAD 2012 používá stávající souborový formát DWG 2010 (ukládat ale lze až do formátu verze R14).

AutoCAD 2012 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2012” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2012, AutoCAD Mechanical 2012, AutoCAD Map 3D 2012, AutoCAD Civil 3D 2012, AutoCAD MEP 2012, AutoCAD P&ID 2012, AutoCAD Plant 3D 2012.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Content Explorer umožnuje snadnou správu a rychlé vyhledávání výkresů a bloků na lokálním PC i v síti, ve stylu Google
 • Vyšší výkon uživatelského rozhraní
 • Automatické dokončování zadávaných příkazů
 • Multifunkční uzlová editace
 • Snazší práce se skupinami
 • Čištění výkresu – funkce pro odstranění duplicit (původně OVERKILL)
 • Vestavěný web portál AutoCAD Exchange – přístup na plugin moduly a videa
 • Funkce generování 3D pohledů – inteligentní práce s modely Inventoru
 • Přímé řízení zobrazení výřezů z plochy
 • Rozšířená editace spline
 • Nastavení USS přímo ikonkou USS
 • Import řady dalších CAD formátů – Catia, NX, Solidworks, Pro/E, Rhino…
 • Rozšířený MText a MOdkaz
 • Snazší 3D editační operace
 • Oříznuté povrchové plochy
 • Detailnější práce s mračny bodů
 • Podpora komplexních čar v DGN
 • Podpora dalších typů rastrových obrázků (DDS, MrSID, ECW, PSD, JPEG2000, HDR…)
 • Zahrnutý modul Inventor Fusion – rozšiřuje možnosti 3D editace
 • Nové interaktivní, asociativní pole prvků a nová 3D pole
 • Vestavěný DWG Convert – dávkový převod DWG výkresů
 • Integrace Správce sady výkresů s Vaultem
 • Podpora online spolupráce díky cloud verzi (a mobilnímu klientu) AutoCAD WS
 • Zjednodušená a zkrácená instalace
 • Vícejazyčná verze
 • Podpora .NET Framework 4
 • Kompletní přehled novinek – Preview Guide AutoCAD 2012 (PDF, 4.6MB, anglicky)
 • (podrobný přehled novinek viz helpdesk.cadstudio.cz)
 • Online prezentace novinek AutoCADu 2012 (flash, EN)
 • Uvedení AutoCAD 2012 – 22.březen 2011 (EN) a 14.duben 2011 (CZ/multilanguage) – držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně.
 • Datasheet AutoCAD 2012 CZ (PDF, 1.4MB)

AutoCAD 2011 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2011

 • Přesné 3D
 • Produktivní nástroje
 • Rychlá dokumentace

AutoCAD 2011 je verze zaměřená na výkon – od konceptu po dokončení. Nabízí novinky pro 3D modelování, parametrické výkresy a prezentaci. AutoCAD 2011 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2010 (pro ty, kdo např. přecházejí z verze 2009 a 2008). AutoCAD 2011 používá stávající souborový formát DWG 2010 (ukládat ale lze až do formátu verze R14).

AutoCAD 2011 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2011” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD Mechanical 2011, AutoCAD Map 3D 2011, AutoCAD Civil 3D 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD P&ID 2011, AutoCAD Plant 3D 2011.

Nové vlastnosti – detailněji
 • 3D funkce AutoCADu 2011 umožňují pracovat s hladkými povrchovými NURBS modely a převádět je na/z jiné 3D objekty
 • Nová vlastnost Průhlednost umožňuje řídit úroveň průhlednosti hladin i jednotlivých objektů
 • Nová jednotná knihovna rendering materiálů
 • Funkce implicitních geometrických vazeb vytváří automaticky provázané výkresové objekty
 • 2D kreslení je usnadněno podkladem “milimetrového papíru”
 • Nové vizuální styly (rentgen, odstíny šedé, odruky…)
 • Interaktivní editace a náhledy šraf
 • Interaktivní editace křivek a spline
 • Podpora pro 3D mračna bodů (až 2 mld. bodů)
 • Řízení viditelnosti objektů, výběr podobných, přidání vybraných a další funkce SAP
 • Převod asociativních kót na rozměrové vazby
 • Funkce analýzy hladkosti 3D povrchů (zebra)
 • Vylepšený Záznamník akcí
 • Panel rychlého přístupu byl doplněn o přepínání pracovních prostorů
 • Nový zjednodušený 3D pracovní prostor
 • Vylepšený ribbon a více kontextových pásů karet (šrafy, gradient)
 • Nové ikony USS a 3D navigačních pomůcek
 • Nové 3D uzly (3D uchopení)
 • Ošetření chybějících SHX souborů tvarů a písem
 • Podpora formátu FBX
 • Nové “čitelné” zarovnání textu v typech čar
 • Integrace 3D myší 3dconnexion do navigačních nástrojů
 • Nová nápověda
 • Multilanguage verze s volbou jazyka aplikace až při instalaci (CZ+EN+PL+HU+RU)
 • V dodávce je 32-bitová i nativní 64-bitová verze AutoCADu 2011 pro Windows 7 (i CZ verze)
 • Pomocí plugin modulu je možné synchronizovat výkres s mobilním AutoCADem WS
 • (podrobný přehled novinek viz helpdesk.cadstudio.cz)
 • Online prezentace novinek AutoCADu 2011 (flash, česky)
 • Uvedení AutoCAD 2011 – 25.březen 2010 (EN) a 19.duben 2010 (CZ), multilanguage verze 6.srpen 2010 – držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně.
 • Datasheet AutoCAD 2011 CZ (PDF, 326kB)

AutoCAD 2010 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2010

 • 3D modelování
 • Parametrické výkresy
 • Interoperabilita a produktivita

AutoCAD 2010 je verze zaměřená na 3D modelování, parametrické výkresy a spolupráci. AutoCAD 2010 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2009 (pro ty, kdo např. upgradují z verze 2008 a 2007). AutoCAD 2010 používá nový souborový formát DWG 2010 (ukládat ale lze až do formátu verze R14).

AutoCAD 2010 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2010” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2010, AutoCAD Mechanical 2010, AutoCAD Map 3D 2010, AutoCAD Civil 3D 2010, AutoCAD MEP 2010, AutoCAD P&ID 2010, AutoCAD Plant 3D 2010.

Nové vlastnosti – detailněji
 • 3D funkce AutoCADu 2010 umožňují snadno vytvářet koncepční 3D modely organických tvarů a převádět plošné modely na objemové (a naopak)
 • Funkce geometrických vazeb a parametrické geometrie dovolují vytvářet automatické výkresy pouhou změnou parametru nebo části geometrie
 • PDF lze publikovat a načítat (připojovat) do výkresu s téměř podobnými možnostmi jako stávající formát DWF (např. uchopování)
 • Dynamické bloky podporují parametrické vazby, tabulky vlastností a snazší tvorbu
 • Nové odměřovací nástroje
 • Vylepšený Záznamník akcí
 • Další vylepšení se týkají textů, kót, šrafování (např. detekce mezer, editace hranice neasociativních šraf), editace křivek, otáčení obsahu výřezů, sady listů, čištění výkresu
 • Pás karet (ribbon) lze uživatelsky přizpůsobovat (např. odtrhávání panelů) a ribbon se mění podle kontextu funkce.
 • Přepínání barev z rolety hladin
 • Funkce 3D tisku
 • Rychlejší práce s menu – komprimovaný formát CUIx
 • Kontextové funkce v aplikačním menu (“šarlatové A”) a možnosti přizpůsobení panelu rychlého přístupu
 • Podpora instrukční sady SSE2 (v nových CPU) – zrychlení geometrických operací
 • Pomůcka pro online přenos licencí
 • Verze 2010 používá nový formát DWG, ale ukládá i starší formáty až do verze R14.
 • Držitelé Subscription získávají ilustrační aplikaci Autodesk Impression 3 (plus další zajímavé nástroje)
 • V dodávce je 32-bitová i nativní 64-bitová verze AutoCADu 2010 (i CZ verze)
 • (podrobný přehled novinek viz helpdesk.cadstudio.cz)
 • Online prezentace novinek AutoCADu 2010 (video, anglicky)
 • Uvedení AutoCAD 2010 – 24.březen 2009 (EN) a 22.duben 2009 (CZ) – držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně.

AutoCAD 2009 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2009

 • Vyšší produktivita
 • Rozšiřitelné uživatelské prostředí
 • Snazší navigační nástroje

AutoCAD 2009 je verze zaměřená na produktivitu. Nabízí nové, rozšiřitelné uživatelské rozhraní a nové navigační nástroje. AutoCAD 2009 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2008 (pro ty, kdo např. upgradují z verze 2006 a 2007). AutoCAD 2009 je certifikován pro Windows Vista. AutoCAD 2009 používá stejný souborový formát DWG 2007 (ukládat lze až do formátu verze R14) a kompatibilní ARX aplikace.

AutoCAD 2009 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2009” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2009, AutoCAD Mechanical 2009, AutoCAD Map 3D 2009, AutoCAD Civil 3D 2009, AutoCAD MEP 2009, AutoCAD P&ID 2009.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Přepracované uživatelské rozhraní využívající “ribbon” – pás karet – známý z MS Office 2007 (nahrazuje Řídící panel a roletová menu – ta lze zobrazit volitelně) – viz AutoCAD 2009 video
 • “Kouzelné A” s prohlížečem nabídek, vyhledáváním příbuzných příkazů a rychlým přístupem k historii a náhledům výkresů
 • Panel rychlého přístupu s nejdůležitějšími funkcemi
 • Infocentrum s přístupem k různým typům referenčních informací
 • Rozšířený stavový řádek s ikonami a funkcemi
 • Rychlé vlastnosti – přizpůsobitelné okno s vlastnostmi objektu pod kurzorem
 • Dynamické nástrojové tipy s postupně zpřesňovanou nápovědou
 • Přepínání výkresů, rozvržení a pohledů s rychlými náhledy
 • Individuální skrývání uživatelských hlášení
 • Záznamník akcí – automatický makro rekordér
 • Nemodální dialog Správce hladin – může být zobrazen nastálo
 • Podpora souborů formátu DGN (V7 i V8), včetně mapování hladin a vlastností prvků
 • Podpora publikačního XPS formátu DWFx pro prohlížení CAD dat bez potřeby prohlížeče (Vista a XP), připomínkování s DWFx
 • Rozšířená funkce Najít/Nahradit
 • ShowMotion – tvorba prezentace z předdefinovaných pohledů a animací kamer (podobné Powerpointu)
 • Geografické poloha výkresu – data z Google Earth
 • Nové jednotné navigační nástroje ViewCube a SteeringWheel
 • Pro držitele Subscription je k dispozici ilustrační aplikace Autodesk Impression 2 (plus další zajímavé nástroje)
 • V dodávce je 32-bitová i nativní 64-bitová verze AutoCADu 2009 (i CZ verze)
 • (podrobný přehled novinek viz helpdesk.cadstudio.cz)
 • Online verze AutoCAD new features workshop (funkce ‘Co je nového’ z AutoCADu 2009)
 • Uvedení AutoCAD 2009 – 25.březen 2008 (EN) a 17.duben 2008 (CZ) – držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně.

AutoCAD 2008 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2008

 • Produktivnější kreslení, detailování, koncepční návrhy
 • 64bitový AutoCAD pro rozsáhlé modely

AutoCAD 2008 je verze zaměřená na produktivitu kreslicích nástrojů, textové anotace, práci s dalšími CAD formáty a rozsáhlými projekty. AutoCAD 2008 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2007 (pro ty, kdo např. upgradují z verze 2005 a 2006). Inovace se týkají i uživatelského rozhraní (2D dashboard), renderingu, propojení na externí tabulková data, práce s DGN, podpory nových OS – Windows Vista, 64bitový AutoCAD, Direct3D, atd. AutoCAD 2008 používá stejný souborový formát DWG 2007 (ukládat lze až do formátu verze R14) a kompatibilní ARX aplikace.

AutoCAD 2008 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2008” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2008, AutoCAD Mechanical 2008, AutoCAD Map 3D 2008, AutoCAD Civil 3D 2008, AutoCAD MEP 2008.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Automatické měřítko anotací – měřítko textů, šraf, bloků, typů čar dle měřítka výřezu
 • Vlastnosti hladin dle výřezu – barvy, typy čar, tloušťky individuálně přiřazované ve výřezech
 • Plná sloupcová sazba, zarovnávání a další vylepšení Mtextu
 • Víceřádkové atributy bloků
 • Import, export a podložení souborů formátu DGN V8
 • Propojení tabulek AutoCADu s XLS soubory Excelu (automatická aktualizace)
 • Rozšířené formátování tabulek (jako v Excelu)
 • Násobné odkazy
 • Fotometrická světla s importem IES souborů
 • Procedurální materiály pro render
 • Snazší manipulace s rozvrženími (pořadí přetažením myší, přejmenování poklepáním…)
 • Vylepšené Řídící panely – 2D příkazy, hladiny, uživatelská přizpůsobení pomocí CUI
 • Vylepšená kontrola pravopisu, vícejazyčné slovníky
 • Automatické publikování DWF souborů (při uložení DWG)
 • Přepínání hladin v podloženém DWF souboru
 • Ztlumení zamčených hladin
 • Ověřování vnesených hladin (upozornění/potvrzení)
 • Snazší práce s dynamickými bloky (tooltipy)
 • Inverzní XOřež (XClip)
 • Informační centrum s RSS kanály, vyhledáváním a firemními zprávami
 • Napojení na Autodesk Impression
 • Zjednodušená instalace
 • Certifikace a podpora pro Windows Vista Home, Business, Ultimate, Enterprise
 • Podpora Direct3D grafických akcelerátorů (DirectX, nejen OpenGL)
 • V dodávce je 32-bitová i nativní 64-bitová verze AutoCADu 2008 (EN verze)
 • (podrobný přehled novinek viz helpdesk.cadstudio.cz)
 • Online verze AutoCAD new features workshop (funkce ‘Co je nového’ z AutoCADu 2008)
 • Uvedení AutoCAD 2008 – 23.březen 2007 (EN) a duben 2007 (CZ)

AutoCAD 2007 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2007

 • Od koncepčního návrhu po kreslení a detaily
 • Navrhněte, vizualizujte, dokumentujte a sdílejte vaše myšlenky…

AutoCAD 2007 je verze zaměřená na snadné koncepční navrhování ve 3D, vizualizaci modelů, těsnější spolupráci týmů a sdílení CAD dat. AutoCAD 2007 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2006 (pro ty, kdo např. upgradují z verze 2004 a 2005). Inovace se týkají i uživatelského rozhraní (3D dashboard, rozvržení), renderingu, dynamických bloků, atd. AutoCAD 2007 je postaven na nové verzi souborového formátu DWG (ukládat lze až do formátu verze R14) a na novém ARX jádru.

AutoCAD 2007 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2007” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou Architectural Desktop 2007, AutoCAD Mechanical 2007, Map 3D 2007, Civil 3D 2007.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Navrhování
  • Nová paleta – Dashboard (Řídící panel) – nabízí rychlý přístup k novým, vysoce interaktivním nástrojům pro koncepční 3D modelování a editaci 3D objektů
  • Z Řídícího panelu jsou přístupné další palety s novými funkcemi pro 2D entity, 3D navigaci, řízení světel, vizuálních stylů (způsob reprezentace objektů), materiálů a renderingu (podobné 3ds max)
  • Dynamické zadávání je nyní dostupné i pro 3D; tělesa lze upravovat pomocí uzlů
  • USS se mění dynamicky při najetí myší (DUSS)
  • Trasování a 3D operace lze provádět i v perspektivě
  • Vytváření 3D těles rotací, vytažením, šablonováním, atd.; polytělesa
  • Povrchové plochy
  • Editace pod-objektů (vrchol, hrana, plocha, historie operací)
  • Nové typy objektů – pyramida, šroubovice
  • Převody plocha->těleso a těleso->plochy; těleso->drátová geometrie
  • Lze měnit smysl/směr zoomování kolečkem myši
 • Vizualizace
  • 3DORBIT s nastavením omezení
  • Tvorba kamer s propojeným pohledem
  • Interaktivní procházky scénou, ovládání šipkami a klávesami WASD; uložení procházky do animace AVI, MPG, WMV
  • Aplikování materiálů a světel (podobně jako v Autodesk VIZ)
  • Interaktivní stíny (s HW akcelerací); funkce ladění 3D výkonu
  • Nový fotorealistický rendering (Mental Ray) – viz ukázka »
  • Vizuální styly (nahrazují Shademode) s rychlým přepnutím způsobu prezentace objektů výkresu (včetně např. uměle roztřesených hran)
 • Dokumentování
  • Interaktivní řezné roviny
  • Příkaz FLATSHOT (PLOŠSNÍMEK) pro vytvoření 2D čarového výkresu z aktuálního pohledu
  • Nastavení funkce poklepání myší na dané typy objektů
  • Integrace řady Express Tools příkazů do AutoCAD-jádra (layer příkazy, CHSPACE…)
 • Sdílení
  • Vložení DWF souborů do výkresu (podložení s možností uchopování, oříznutí) – příkaz DWFATTACH (DWFPŘIPOJ)
  • Publikování kombinovaných 2D+3D DWF souborů
  • Nový DWF Viewer s vylepšenou navigací, podporou MS Office, 3D řezy a manipulací s 3D sestavami
  • Přímý tisk (publikování) do PDF
  • Centrální Správce externích referencí – pro připojené DWG, obrázky, DWF
  • Ukládání do starších formátů DWG – 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, R14
  • Ukládání verze bez AEC objektů – AECTOACAD
  • Ověřování pravosti souborového formátu DWG (podvržené formáty .DWG)
  • Integrace Autodesk Vault 5, včetně Vault klienta pro MS Office (pro držitele Subscription)
  • Automatické migrace nabídek, panelů a uživatelských nastavení z předchozích verzí
  • Další vylepšení v MText editoru, sadách listů, dynamických blocích, textových polích (LISP), tabulkách (formát buněk), vylepšené CUI, skryté karty (ouška) rozvržení, podpora Unicode, autohide i pro ukotvené palety…
 • (podrobný přehled novinek viz helpdesk.cadstudio.cz
 • Uvedení AutoCAD 2007 – 23.březen 2006 (EN) a 8.květen 2006 (CZ) – držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně.
Jak nakoupit AutoCAD?

Probíhající promo akce na zvýhodněný nákup nových licencí

AutoCAD 2006 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2006

 • Tvorba, správa, sdílení návrhových dat
 • Dynamické bloky, automatické tabulky, 3D DWF…

AutoCAD 2006 je nejrozsáhlejší upgrade od R14, je to verze AutoCADu orientovaná na snadnost a rychlost vytváření návrhových dat, na jejich správu a sdílení. AutoCAD 2006 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2005 (pro ty, kdo např. upgradují z verze AutoCAD 2004). Inovace se týkají např. uživatelského rozhraní (menu, dynamické kreslení, příkazový řádek, uchopování), šrafování, kótování, práce s tabulkami, atd. AutoCAD 2006 zachovává kompatibilitu výkresového formátu DWG i nadstavbových aplikací s předchozí verzí 2005/2004.

AutoCAD 2006 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2006” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou Architectural Desktop 2006, AutoCAD Mechanical 2006, Map 3D 2006, Civil 3D 2006.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Vytváření výkresů
  • Dynamické kreslení (a uzlová editace) s průběžným zobrazováním (popř. modifikací) rozměrových údajů (jako Revit)
  • Příkazový řádek jen jako volitelné okno (práce s příkazy a volbami přímo před očima – v okně výkresu, Ctrl+9)
  • Přehlednější výběr objektů (zvýraznění při najetí)
  • Vylepšené šrafy (počátek, nespojité oblasti, plochy…)
  • Vylepšený MText editor (WYSIWYG editace na místě, odrážky, číslované seznamy s přečíslováváním)
  • Rozšířené kótování (kóty délky oblouku, přerušené kóty poloměru, typy čar kót, vynášecí čáry s pevnou délkou, přepínání šipek, symbol původní délky)
  • Plynulé změny pohledu/zoomu (jako Inventor)
  • Zapamatování posledních několika zadaných souřadnic a údajů
  • Seskupování zoom/pp příkazů pro zrychlené vracení zpět
  • Funkce AutoComplete pro zkrácené zadávání příkazů pomocí prvních znaků
  • Dialogový kalkulátor s propojením na údaje výkresu a geometrickými výpočty, převody jednotek, proměnné
  • Řada vylepšení editačních příkazů
  • Spojování podobných a navazujících objektů
  • Vylepšené multičáry
  • Obdélník zadaný plochou nebo natočený obdélník
  • Volitelné vypnutí uchopení Z-souřadnice
 • Automatizace a správa
  • Editor dynamických bloků, inteligentní bloky s více volitelnými reprezentacemi (podtypy), volitelnými vkládacími body, volitelným zamčením pohybu atributů nebo rozkládání, parametrickým vkládáním a automatickým přizpůsobením poloze/rozměru/natočení… (viz WMV videoukázka )
  • Pokud používáte firemní knihovny bloků, můžete použitím nových dynamických bloků podstatně zefektivnit jejich použití a zmenšit jejich objem
  • Tvorba automatických tabulek z atributů bloků (kusovníky, rozpisky) – průvodce extrahováním atributů
  • Možnost výpočtů mezi hodnotami buněk tabulek (jako Excel)
  • Uživatelský seznam přípustných měřítek (výřezy, tisk, rozvržení, vlastnosti)
  • Nové možnosti publikování 2D a 3D modelů do DWF souborů
  • Rozšíření Správce výkresových listů
  • Správce restaurování výkresů pomáhá při obnovení havarovaných výkresových souborů
  • Prohledávání výkresů z Průzkumníku Windows
  • Automatická online komunikace se Subscription účtem na webu
 • Uživatelská přizpůsobení, migrace
  • Kompatibilita ARX aplikací i DWG formátu s verzí 2005 a 2004
  • Automatické migrace nabídek, panelů a uživatelských nastavení z předchozích verzí
  • Vylepšený systém roletových menu, ikony v menu, editor XML definice CUI prostředí
  • Uživatelsky definovatelná pracovní prostředí (s možností přepínání)
  • Možnost zamykání pracovních prostředí (panelů, menu)
  • Klávesové zkratky pro rychlé přepínání uživatelských módů (např. Shift-Orto)
  • Interaktivní pomůcka ‘Co je nového’
  • Podpora .NET (ObjectARX i ve VB)
 • Podrobný přehled novinek viz helpdesk.cadstudio.cz
 • Uvedení AutoCADu 2006 – 22.březen (EN) a 14.červen (CZ) 2005 (držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně).

AutoCAD 2005 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2005

 • Tvorba, správa, sdílení návrhových dat
 • Nejen jednotlivé výkresy, ale správa sad výkresových listů, automatické tabulky a DWF publikování
 • Nové vlastnosti AutoCADu 2005 (krycí jméno Neo)
 • AutoCAD 2005 je určen pro platformu Windows XP, XP TabletPC a Windows 2000
Česká verze AutoCADu 2005 byla připravena firmou Arkance Systems

AutoCAD 2005 je verze AutoCADu orientovaná na efektivitu vytváření, správy, sdílení a publikování sad výkresů. AutoCAD 2005 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze AutoCAD 2004 (pro ty, kdo např. upgradují z verze 2002). Inovace se týkají např. konceptu sad listů (projektová kniha), vykreslování, připomínkování DWF, práce s tabulkami, licencování, správy hladin, OLE, systému nápovědy, podpory .NET atd. AutoCAD 2005 zachovává kompatibilitu výkresového formátu DWG i nadstavbových aplikací s předchozí verzí.

AutoCAD 2005 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2005” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou Architectural Desktop 2005, Mechanical 2005, Map 3D 2005, Land Desktop 2005 a Civil Design 2005.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Vytváření, správa a publikování výkresů
  •  Rozsáhlý nový koncept ‘sady listů’ (kombinace výkresů, rozvržení, pohledů), Správce sady listů
  • Vykreslování a publikování celé sady listů najednou
  • Správa, přenášení, archivace sady listů, funkce ‘Kdo má otevřeno?’, číslování listů, odkazové a označovací bloky (detaily)
  • Tabulka jako nový typ komplexní entity, editační příkazy tabulek, výstup do Excelu, styly tabulek, editace na místě
  • Automatické tabulky přehledu výkresů v sadě listů
  • Textová pole – živá pole mohou zobrazovat aktuální hodnoty proměnných, vlastností objektů, listů, času… (ruční nebo automatické aktualizace)
  • Integrace Palette Extension (skupiny palet nástrojů, vytváření nástrojů a obsahu, symboly pro MText)
  • Zjednodušený dialog Vykreslit
  • Vykreslování a publikování na pozadí
  • eTransmit s podporou listů, sdílení a archivace sad výkresů
  • Zlepšení podpory OLE (editace příkazy AutoCADu, USS, velikost textu, tisk, pořadí, kvalita)
  • Připomínkování (redline) DWF (import DWF z DWF Composeru)
  • Správce sad připomínek
  • Správa pojmenovaných nastavení stránek
  • Vylepšené pohledy, výřezy – listy (kategorie, přiřazení hladin pojmenovaným pohledům, asociace výřez/pohled…)
  • Nový správce hladin – skupiny a filtry hladin, popisy hladin
  • Vylepšený MText (symboly, jazyk…)
  • Překrytí pozadí textu
  • Volba pro ‘Texty vždy navrchu’ (příkaz TEXTNAHORU)
  • DIAEDIT pracuje i s atributy
  • Maximalizace a minimalizace výřezů v rozvržení (příkaz VZMAX/VZMIN)
  • Nové možnosti funkce Pořadí (šrafy, wysiwig, zachování po editaci)
  • Vylepšené šrafy – možnost ignorování uchopení u šraf, ořezávání šraf, tolerance mezer v hranici šrafy
  • Uchopení ‘mezi 2 body’ (M2P/P2B)
  • Příkaz Zoom Objekty
 • Vylepšená nápověda, migrace a správa licencí
  • Kompatibilita ARX aplikací i DWG formátu s verzí 2004
  • Interaktivní pomůcka ‘Co je nového’
  • Sledování aktivního času stráveného na výkresu
  • Nástroj pro migraci nastavení z předchozích verzí AutoCADu
  • Info-Paleta s rychlou nápovědou (lepší než Active Assistance)
  • Nativní práce (bez OE) s výkresy/objekty Architectural Desktopu
  • Zjednodušení výpůjček síťových licencí
  • Nová verze správce licencí FlexLM 9.2 (s podporou Win2003)
  • Rozsáhlá nová API rozhraní
  • Podpora .NET (ObjectARX i ve VB)
 • (podrobný přehled novinek viz helpdesk.cadstudio.cz )
 • Datasheet AutoCAD 2005 (CZ) (PDF, 442kB)
 • Uvedení AutoCADu 2005 – březen (EN) a květen (CZ) 2004 (držitelé Subscription získávají tuto verzi bezplatně).

AutoCAD 2004 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2004

 • Rychlost tvorby, snadnost sdílení, efektivní správa
 • Vytvářejte vaše návrhová data rychleji, sdílejte je snáze než kdykoliv předtím
 • Nové vlastnosti AutoCADu 2004 (krycí jméno RedDeer).
 • Verze 2004 je určena pro platformu Windows XP, Windows 2000 a Windows NT4
Česká verze AutoCADu 2004 byla připravena firmou Arkance Systems

AutoCAD 2004 (největší upgrade od verze 2000) je verze AutoCADu orientovaná na rychlost tvorby výkresů, snadnost sdílení návrhových dat mezi členy týmu a efektivní správu licencí. AutoCAD 2004 samozřejmě obsahuje i veškeré inovace a funkce předchozí verze 2002 (pro ty kdo např. upgradují z verze 2000). Nová verze výkresového formátu DWG je cca o polovinu menší a podporuje šifrování, ochranu heslem a digitální podpisy pro bezpečnost vašich dat. AutoCAD 2004 nabízí vylepšené nástroje pro prezentaci dat, pro internetovou a intranetovou spolupráci mezi členy týmu – “internetové navrhování”, nástroje pro dodržování firemních standardů a nové nástroje pro instalace a správu síťových licencí.

AutoCAD 2004 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady “2004” – další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AEC, MCAD, GIS, Land development.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Rychlost tvorby
  • O cca 50% menší nový formát DWG s vnitřní kompresí (efektivnější elektronický přenos, menší nároky na kapacity disku, backup, …)
  • Vyšší rychlost operací Otevřít/Uložit/Xref – zejména na síti – o cca 33% rychlejší funkce open, o 66% rychlejší funkce save, úsporná 3D data v DWG ve formátu ShapeManager
  • Průhledná/schovávací okna (včetně příkazového řádku) – více místa na kreslení
  • Přizpůsobitelné “Nástrojové palety” – poloprůhledné, schovávatelné, nemodální, dokovatelné karty s nabídkou symbolů a vzorů pro daný projekt (Ctrl+3)
  • Nový formátovaný MText s tabulátory, odsazeními, přímou editací na místě a vkládáním formátovaných textů
  • Rozšířený DesignCenter, funkce DC online, knihovny obsahu, drag-n-drop (i-drop) – šrafy, bloky, výplně…
  • Rozšířené okno Vlastnosti objektu
  • Bezpečnost dat – ochrana heslem a digitální podpisy (DWG, DWF), šifrování
  • Rozšířené CAD standardy (rozšířená konfigurace, vynucení, živá průběžná kontrola)
  • Náhledy DWG v příkazu Otevři a v Průzkumníku Windows
  • Kompletní ExpressTools (s 80 příkazy) jsou součástí AutoCADu
  • Funkce Revizní obláček a Text do oblouku
  • Funkce WIPEOUT/PŘEKRYTÍ
  • Funkce MREDO/NZNOVA
  • Funkce QNEW/RNOVÝ
  • Rozšířený MatchProp, Zaobli, Kedit
  • Asociativní RKóty
  • Konfigurovatelný “long RT click” – dlouhý stisk pravého tlačítka myši
  • Ctrl-PgUp Ctrl-PgDn pro přepínání karet rozvržení
  • Rozšířený GRIPEDIT (uzlová editace)
  • Režim CleanScreen (výkres na celé obrazovce)
  • Nové klávesové zkratky (Ctrl+Q, Ctrl+Shift+S, Ctrl+3, Ctrl+0, Ctrl+PgUp/PgDn…)
  • Neomezená velikost vložených OLE objektů (s Office XP)
 • Prezentace
  • Podpora plných barev (truecolor) v DWG (už ne jen 256 barev)
  • Uživatelské knihy barev, standardní Pantone a RAL palety pojmenovaných barev
  • Tisk stínovaných výřezů (shadeplot)
  • Gradienty jako výplně objektů (1- nebo 2-barevné)
  • Permanentní pořadí entit (Draworder) – přes bloky a xrefy
  • Funkce 3DKONFIG, nastavení skrývání hran
  • Inovované příkazy PIŠBMP/PIŠJPG/PIŠTIF/PIŠPNG (výřezy, vybrané objekty)
 • Snadnost sdílení
  • Menší DWG (není nutný ZIP)
  • Bezpečnost CAD dat – hesla, šifrování, elektronické podpisy (změna výkresu zneplatní podpis, podpis indikován ve stavové liště)
  • Nový formát DWF6 – elektronické výkresové sady, snadné publikování výkresových sad, vícelistové DWF soubory
  • Funkce XOPEN/XOTEVŘI – otevření Xrefu z hlavního výkresu
  • Xref notifikace a stavová lišta – automatická notifikace členů týmu (online) při změně Xrefu a dalších událostech
  • Nástroj Komunikační centrum (nahrazuje okno Dnes) – novinky, service packy, extensions, live update
  • Pomůcka Správce referencí (repath)
  • CAD standardy – živá notifikace a vynucení oprav (stavová lišta), dávková kontrola, nastavení firemních standardů
  • Nové funkce PUBLIKUJ, +PUBLIKUJ, -PUBLIKUJ (publikování výkresových sad na web či CD)
  • Funkce WHOHAS (síťové DWG soubory)
  • Vylepšený DIAG a RESTAURUJ
  • Standardní ‘Default Windows System Printer.pc3’
  • Nástroj pro hromadné podepsání DWG výkresů
  • Indikace digitálně podepsaných DWG v Průzkumníku
  • Nový prohlížeč Autodesk Express Viewer (DWF Viewer)
 • Efektivní správa licencí
  • Nový instalační program – průvodce
  • Lokalizovaný netinstall – Průvodce síťovou instalací, rozšířený průvodce
  • Možnost souběžné instalace se staršími verzemi (důsledek: nekompatibilní ARX aplikace se staršími verzemi)
  • Certifikace pro Windows XP, digitální podpisy ARX aplikací
  • Integrace AutoCADu s MS group policy, advertising, SMS, remote scripting
  • Pro běh není potřeba oprávnění PowerUser (lokální nastavení v ‘Documents and Settings’ a v HKCU-Registry)
  • Výpůjčky síťových licencí (až 30 dnů)
  • Vylepšený správce síťových licencí FLEXlm 8.3 (výpůjčky licencí, timeout, redundandní servery, přepínání lokální/síťová licence) – viz licencování
  • Nový správce lokálních licencí (SafeCast místo C-Dilla)
  • Instalační skriptování pro síť – možnost úprav síťových obrazů, uživatelské metody rozmístění, přednastavení parametrů
  • Více informací v okně O aplikaci
  • Nová Pomůcka pro přenos licencí
  • Pomůcka Nástroje CAD Správce
  • Pomůcka Správce produktů (inventarizace licencí po celé síti)
  • Zjednodušený licenční a registrační proces
  • Možnost ” subscription ” (předplatné) – průběžné aktualizace formou extensions, neplatí se za další upgrade, zjednodušený způsob plánování a financování upgrade
  • Vzhled aplikace dle temat Windows XP (truecolor ikony, XP dialogy…)
  • Změna implicitního nastavení některých proměnných (MIRRTEXT, VIEWRES, MAXSORT, SAVETIME, WMFBKGND ad.)
  • Odesílání symptomů chyby při havárii aplikace
  • Podpora operačních systémů založených na NT – Windows XP, 2000, NT4sp6 a podpora Windows XP Tablet PC
  • MS VC++7.0 jako vývojové prostředí pro ARX aplikace
 • Uvedení AutoCADu 2004 na trh – anglická verze: 17.březen 2003; česká verze: květen 2003

AutoCAD 2002 - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2002

 • Produktivita, firemní standardy, kompatibilita
 • Kótování, atributy, hladiny, nové licencování…
 • Nové vlastnosti AutoCADu 2002 (krycí jméno Kirkland)
 • R2002 je určena pro platformu Windows 98/Me, Windows 2000, Windows NT4 a Windows XP Pro
Česká verze AutoCADu 2002 byla připravena firmou Arkance Systems

AutoCAD 2002 je verze AutoCADu orientovaná na vyšší produktivitu kreslení, jednoduchost a kompatibilitu s novými možnostmi licencování. AutoCAD 2002 samozřejmě obsahuje i veškeré inovace a funkce předchozí verze 2000 a 2000i (pro ty kdo např. upgradují z R14). Výkresy DWG i nadstavbové aplikace jsou plně kompatibilní s předchozími verzemi 2000 a 2000i. AutoCAD 2002 nevyžaduje (stejně jako verze 2000i) HW klíč. AutoCAD 2002 nabízí vylepšené nástroje pro publikování výkresů na WWW, pro internetovou a intranetovou spolupráci mezi členy týmu – “internetové navrhování”, i nástroje pro dodržování firemních standardů. AutoCAD 2002 je i kvalitním základem pro další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AEC, MCAD, GIS, Land development.

Nové vlastnosti – detailněji
 • Každodenní kreslicí funkce
  • Skutečné asociativní kótování (změna kóty při editaci entity), včetně výkresového prostoru – nejčastější přání uživatelů
  • Nové nástroje pro správu hladin
  • Nové nástroje pro editaci textu (měřítko, zarovnání)
  • Správa a export atributů bloků (BATTMAN)
  • Řízení 3D Orbit
  • Kontrola pravopisu i pro atributy
  • Řada nových proměnných a nastavení (např. halo efekt, zobrazení skrytých hran jinou barvou…)
  • Plně kompatibilní formát DWG
 • Publikování dat
  • Rozšířený formát DWF (hi-res) pro přímý tisk e-Plot výkresů (další vylepšení: optimalizace pro prohlížení, barevné hloubky, merge, typy čar, výplně, menší objem rastrů…)
  • Rozšířené možnosti publikování výkresů na Web (šablony, uživatelské úpravy)
  • Vestavěná XML technologie i-drop (inteligentní objekty z Webu)
  • DesignXML – design formát výkresu pro Web (jakýsi webovský “DXF v XML formátu”)
  • Vyšší integrace s PointA a Buzzsaw.com (Internet folders)
  • Součástí AutoCADu je nový Volo View Express
 • Normy a standardy
  • Nástroje pro audit výkresů (interaktivní i dávkový)
  • Překladač hladin (přemapování)
  • Vynucení firemních norem ve výkresech (styly, hladiny…), DWS soubory
  • Rozšířená vývěska v okně Dnes
 • Licencování, systém
  • AutoCAD 2002 je podporován na Windows 98, ME, 2000, XP Pro a NT4sp5, již ne na Win95
  • Nový správce síťových licencí FLEXlm (reporting, statistiky, export, redundandní servery, přepínání lokální/síťová licence) – viz licencování
  • Vylepšený správce lokálních licencí (C-Dilla)
  • Možnost časově omezené licence (pronájem na 30, 60, 90 dnů)
  • Možnost “subscription” (předplatné) – průběžné aktualizace formou extensions, neplatí se za další upgrade (v EU bude zavedeno později)
  • Pro větší zákazníky: možnost provozu AutoCADu prostřednictvím hostingu – Citrix na Windows 2000
 • Uvedení AutoCADu 2002 na trh – anglická verze: červen 2001; česká verze: červenec 2001

AutoCAD 2000 i - Co je nového?

Autodesk AutoCAD 2000i

 • Vyšší výkon, zdokonalení funkcí, internet, kompatibilita
 • Podpora Windows 2000, o 24% vyšší rychlost, podpora více CPU, bez HW klíče, WWW-publikování výkresů, NetMeeting, AutoCAD Today, …
 • Informace o nových vlastnostech AutoCADu 2000i (krycí jméno Banff )
 • R2000i je určena pro Windows 95/98, Windows 2000 a Windows NT4 a je kompatibilní s MS-Office 2000

AutoCAD 2000i je verze AutoCADu orientovaná na vyšší výkon, jednoduchost, snadnou implementaci a internetovou komunikaci. Výkresy DWG i nadstavbové aplikace jsou kompatibilní s předchozí verzí 2000. AutoCAD 2000i oficiálně podporuje platformu Windows 2000 (na této platformě poskytuje nejvyšší výkon). AutoCAD 2000i poprvé podporuje víceprocesorové systémy. Poprvé v Evropě také nevyžaduje HW klíč.

Rychlost některých důležitých operací byla zvýšena. AutoCAD 2000i nabízí řadu nástrojů pro publikování výkresů na WWW, pro internetovou a intranetovou komunikaci mezi členy týmu (e-Transmit, NetMeeting…) – “internetové navrhování”. AutoCAD 2000i je i kvalitním základem pro další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AEC, MCAD, GIS, Land development.

Nové vlastnosti – detailněji
 •  Výkon a jednoduchost
  • Zrychlení důležitých operací (AUGI benchmark ukazuje 6%-38% zrychlení na témže hardware, celkově +24%)
  • Podpora více CPU (na 2-procesorovém PC o 30% vyšší výkon)
  • Nový příkaz OPEN (styl Outlook, historie, oblíbené)
  • Podstatné zrychlení funkce QuickSelect
  • Zrychlení výběru 2D entit
  • Zrychlení práce s TT fonty (cache)
  • Nový Heidi driver pro 3D zobrazování
  • Podpora světel a a textur v SHADEMODE (vystínovaném) režimu práce
  • Display-list pro každé rozvržení zvlášť (zrychlení přepínání)
  • ActiveAssistance – “pan Sponka pro AutoCAD”
  • Vylepšený příkaz ARRAY/POLE a PURGE/ČISTI
  • Rozšířený TRIM/EXTEND
  • Rozšířený příkaz RECTANG
  • Rozšířený příkaz FILLET
  • Vylepšený AUDIT a RECOVER
  • Drag-n-Drop šrafování
  • Editace objektů poklepáním (double-click)
  • Truecolor plotting
  • Funkce Merge při vykreslování
  • Přidán driver pro výstup v klasickém fomátu HPGL
  • Možnost omezit seznam tiskáren a formátů papírů
  • Uložení/obnovení stavu hladin
  • Příkaz CLOSEALL
  • Řízení pozadí pro WMFOUT
  • Obnoveno “staré” chování příkazu -TEXT
  • Vylepšený dialog Správce vlastností (OPM)
  • Zámek osy Z, nastavení středu pro 3D Orbit
  • Nová ikona UCS, plus možnosti nastavení
  • Plná cesta k výkresu v titulku okna
  • Knihovna 15.000 symbolů
  • Řada Express nástrojů přesunuta přímo do AutoCADu
  • Nápověda ve formátu HTML
 • Snadná implementace a integrace
  • Podpora Windows 2000 (logo-certified)
  • 100% kompatibilita DWG
  • Kompatibilita nadstavbových aplikací (i ARX)
  • Nový instalační program – Microsoft system installer (MSI)
  • Podpora aktualizace přes Web – LiveUpdate
  • “Koutek CAD managera” – vývěska s informacemi pro projektanty v podnikové síti LAN/WAN
  • Elektronická registrace
  • Softwarový správce licencí místo hardwarového klíče (NLS licence nezměněny)
  • Aktualizovaná verze VBA (6.2)
  • Podpora dual-monitor
 • Internetové navrhování
  • AutoCAD Today – internetové rozhraní “AutoCAD dnes”
  • Funkce e-Publish (snadné publikování výkresů na Web)
  • Funkce e-Transmit (internetový Pack-n-Go, přenos výkresů e-mailem se zabezpečením)
  • Funkce MeetNow (NetMeeting a sdílení)
  • i-drop – vkládání objektů z Webu do výkresu (katalogy výrobců) – známá ikona
  • Vylepšení hyperlinků
  • Zahrnuty funkce rozšíření iX pro A2000
  • …plus další novinky

Licencování:

 • Pro každý souběžně pracující počítač s AutoCADem potřebujete zakoupit vlastní licenci. Nový softwarový klíč C-Dilla umožňuje přenést licenci na jiný počítač (“práce domů”) pomocí Pomůcky pro správu licencí. Druhým licenčním modelem je síťová plovoucí (NLS) licence řízená Licenčním serverem na síti LAN.
 • Uvedení AutoCADu 2000i na trh: anglická verze 10.7.2000; česká verze říjen 2000
 • Upgrade z R14 byl možný jen do 15.1.2002, z R13 jen do 30.11.2000).

Lokalizovaná verze – vedle všech novinek, které pocházejí z anglického originálu má česká verze navíc některé další rozdíly. Je postavena na novějším buildu (jádru), takže již obsahuje Service pack 1 (LiveUpdate 1), lokalizovány byly i nástroje Migration Assistance, šablona digitizéru není tištěná, ale jen jako DWG, Výukový manuál Visual LISPu je dodáván v tištěné podobě, AutoCAD instaluje (pokud nemáte) české verze NetMeeting 3.01 a MSIE 5.01.

AutoCAD 2000

Autodesk AutoCAD 2000

 • Vyšší produktivita, odstranění překážek v kreativitě
 • Znovuvyužití dat, práce v týmu, flexibilita
 • Otevření více výkresů, 3D-Orbit, tloušťky čar, nepravidelné výřezy, výkresové prostory a dalších 400 vylepšení!

AutoCAD 2000 byla PŘELOMOVÁ verze AutoCADu umožňující mnohem snazší a efektivnější tvorbu inteligentnějších návrhů. Nástroje konektivity poslouží pro snadný přístup k datům návrhu, pro lepší spojení mezi uživatelem a návrhem, pro spojení mezi členy týmu, pro konektivitu s okolním světem.

Nové vlastnosti
 • Správa výkresů
  • Multiple document environment – lze otevřít více výkresů najednou
  • Drag’n drop: přetahujete objekty mezi jednotlivými výkresy
  • Partial open – načítání pouze částí velkých výkresů
  • Reference editing – externí reference a bloky můžete editovat přímo ve výkresu
  • AutoCAD DesignCenter – průzkumník pro prohledávání a načítání obsahu (i jiných!) výkresů – bloky, hladiny,…
  • Vlastnosti – ukládání doplňkových uživatelských informací ve výkresu (kreslil, zakázka….)
  • Dlouhá jména symbolů – až 255 znaků, vč.mezer (bylo jen 31)
  • Nový manažer hladin
  • Ulož jako – určujete implicitní formát pro ukládání (např. R14 nebo R13)
 • Pomůcky pro kreslení
  • Tloušťka čáry – jakýkoliv objekt může mít tloušťku (vlastnost, i DLEHLAD)
  • Vlastnosti objektů – okno pro modifikaci vlastností (ala Corel, Actrix, VB)
  • IntelliMouse – kolečkem zoomujete (lépe než v LT 98)
  • Quick dimensions – příkaz QDIM najednou okótuje celý objekt
  • Nové uchopovací módy – Rovnoběžka a Protažení
  • AutoTracking – trasování polární i uchopovací, dynamické konstrukční čáry (jako SoftPoint)
  • Quick Select – vybírá objekty podle vlastností
  • Najdi/Nahraď pro texty výkresu
 • 3D
  • 3D otáčení v reálném čase – příkazem 3DORBIT nastavujete pohled na 3D objekty (i vystínovaně, jako v 3DS MAX)
  • Multiple active work planes – pohledy a výřezy nyní mohou mít svoje USS
  • Editace těles – úpravy 3D ACIS modelů bez booleovských operací (vč. např. skořepiny)
  • Jádro ACIS 4.0
 • Vykreslování
  • Rozvržení (layout) – více výkresových prostorů s náhledem (WYSIWYG)
  • Nepravoúhlé výřezy – mohou mít libovolný tvar(!)
  • Vykreslování – zjednodušeno pomocí průvodců
  • Styl vykreslování – průvodce pro nastavení stylu
  • True color rastrový výstup – vykreslování rastrů ve 24-bitové barvě
  • ePlot – elektronické vykreslení do DWF souboru
 • Různé
  • Hyperlink – jsou ve výkresu živé
  • dbConnect – nový způsob práce s databázemi
  • Vylepšení v ActiveX a VBA
  • Visual LISP ve standardní dodávce
  • Express Tools (rozšířené Bonus Tools) ve standardní dodávce
  • Vyšší výkon (benchmark) na stejném hardware jako R14
  • Širší využití pravého tlačítka myši
 • Migration Assistance
  • Nástroj pro kontrolu a převod stávajících výkresů, menu, programů atd.
  • Evidence a hromadný upgrade síťových nebo lokálních AutoCADů – HARVESTER – viz jeho výstup

Dokument firmy Arkance Systems – Rozdíly AutoCADu 2000 oproti předchozím verzím

Nákup

AutoCAD 2000 CZ byl na trhu od července 1999. Současné prodejní ceny AutoCADu viz KOUPIT.
Pro výpočet návratnosti investice (např. do upgrade) použijte náš ROI kalkulátor.

Anglická verze AutoCADu 2000 byla uvedena v dubnu 1999, česká v červenci 1999.

AutoCAD Release 14

Poslední českou verzí AutoCADu R14 je Rel.14.01. AutoCAD Rel.14 podporuje pouze platformu Win32s (Win95/98 a WinNT4), Rel.13 podporuje platformy DOS, Win, Win95, WinNT (i86 & Alpha), HP-UX, SunOS, Solaris, IBM Risc, IRIX a DEC.

Dokument firmy Arkance Systems – Rozdíly R14 oproti předchozím verzím

AutoCAD a AutoCAD LT

Informace o aktuálních verzích AutoCADu najdete na stránce AutoCAD, o aktuálních verzích AutoCADu LT pak na stránce AutoCAD LT.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems