Chcete si ověřit svoje znalosti Autodesk Inventoru?

Potřebujete zjistit, které oblasti návrhu nemáte v malíčku?

Víte, co všechno Autodesk Inventor umí?

Znalostní audit je ONLINE a ZDARMA služba

Znalostní audit je jednoduchý test s cílem určit úroveň vašich obecných znalostí Autodesk Inventoru. Je určený pro všechny, kdo si chtějí ověřit co vše v Autodesk Inventoru umí, kde mají nedostatky, nebo kde se mohou zlepšovat. Je možné ho využít i jako start pro rozšíření znalostí. Obsahuje obecné teoretické a praktické otázky.

  • Teoretická část má 12 otázek s předpokládanou časovou náročností 12 minut. Je složena z dotazů na prostředí a standardní modelování s výběrem možností pro odpověď. Odpovědi jsou formou výběru z možných variant (a, b, c, d). Některé otázky mohou mít více správných odpovědí.
  • Praktická část obsahuje 15 otázek a odhadovaná časová náročnost je 60 minut. Součástí praktické části je dataset s příklady k řešení, otázky jsou náhodné. Odpověď napíšete do textového pole pod otázkou.

Otázky jsou náhodně generovány pro každý test, u specifických dotazů a příkladů je možné zvolit možnost “Nepoužíváme tuto funkcionalitu”. Výsledné hodnocení je stanoveno s ohledem na tuto možnost. Po registraci a získání přístupu následuje samotný audit.

Doporučená rezervace času je 2 hodiny i s přestávkou. Čistý čas auditu je 75 minut. Po registraci obdržíte přístupové údaje. Předané přístupy jsou individuální. Výsledkem je procentuální vyjádření úspěšnosti testu a vyhodnocení klíčových oblastí, ve kterých je prostor ke zlepšení.

Znalostní audit
Úvodní obrazovka auditu - přístup získáte po odeslání formuláře