13.12.2021

 Ušetřete 30 % na funkčních rozšířeních produktu Autodesk Fusion 360 – platí pro roční subscription všech Extensions modulů, do 17.12.

Autodesk Fusion 360 a jeho Extensions

Autodesk Fusion 360 je populární, praxí osvědčený a cenově dostupný program od firmy Autodesk. Obsahuje nástroje pro parametrické i přímé 3D navrhování součástí a sestav, přímou editaci modelů, analýzu, vizualizaci, publikování, pokročilé funkce pro CAM obrábění, simulaci, správu dat a online spolupráci. Využívá cloud technologií.

Pro Fusion 360 jsou nabízena i funkční rozšíření (Extensions). Ta přidávají do Fusion 360 další pokročilé funkce. Aktuálně je pro Fusion 360 k dispozici pět rozšíření:

 • Machining Extension (Rozšíření pro obrábění)
 • Generative Design Extension (Rozšíření pro generativní navrhování)
 • Additive Build Extension (Rozšíření pro aditivní výrobu)
 • Nesting & Fabrication Extension (Rozšíření pro skládání a fabrikaci)
 • Manage Extension (Rozšíření pro správu dat)

Autodesk Fusion 360 Machining Extension – přehled

Výrobní rozšíření doplňuje do prostředí CAM další klíčové funkce jako je Rozpoznání děr pro vrtací operace, obráběcí strategie Strmé a mělké, Měření volných ploch sondou, Ořezávání dráhy nástroje nebo Rotační obrábění neválcových součástí.

Autodesk Fusion 360 Generative Design Extension – přehled

Nástroje generativního navrhování jsou čím dál tím častěji využívány pro konstrukci modernách výrobků. Rozšíření vám umožní využívat funkce generativního navrhování bez omezené, bez dalšího zpoplatnění formou cloudových kreditů.

Autodesk Fusion 360 Additive Build Extension – přehled

Rozšíření pro aditivní výrobu odemyká širší možnosti 3D tisku ve Fusion 360. Umožňuje vyrábět kovové díly technologiemi spékání prášku laserem (SLM), FFF, FDM, SLA. Získáte přístup k pokročilým funkcím pro automatickou orientaci dílů, pro generování plně asociativních podpůrných struktur a sestavení dílů pro optimální využití prostoru v 3D tiskárně.

Autodesk Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension – přehled

Doplněk pro tvorbu a optimalizaci řezných plánů plechových a deskových součástí. Tato rozšířená funkce vám umožní uspořádání více listů a povolí řízení rotace součásti libovolného tvaru. To znamená, že můžete vybrat více uzavřených náčrtů jako hranice uspořádání, nebo jednoduše vybrat rovinu a zadat rozměry délky a šířky.

Autodesk Fusion 360 Manage Extension – přehled

Rozšíření správy dat pro projekty v Autodesk Fusion 360. Uživatelům dává další nástroj k řízení stavů návrhů a výkresů, automatizací číslovaní a řízení změnových procesů. Rozšíření přináší nové příkazy na kartě Manage, nové funkce práce s vlastnostmi atd. Spolupráce s PLM aplikací Fusion 360 Manage.

Možnosti Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360 – kompletní řešení pro 3D navrhování, simulace, generativní navrhování, obrábění, 3D tisk, elektroniku, výkresovou dokumentaci, týmovou spolupráci. Od nápadu až po hotový výrobek. Za dostupnou cenu, jednoduše, česky.

Fusion 360 - Manage Extension
Proces schvalování v Manage Extension

Výhody předplatného Fusion 360 a jeho Extensions od Arkance Systems zahrnují:

Výhody předplatného Fusion 360 od Arkance Systems zahrnují:

 • Dlouholetou zkušenost z implementací CAD/CAM řešení na českém a slovenském trhu
 • Volitelnou lokalizaci Fusion 360 do češtiny, včetně výukových nástrojů Průvodce Fusionem
 • Desítky vlastních CAM postprocesorů pro lokální stroje a řídicí systémy
 • Plný sortiment funkčních rozšíření Fusion 360 díky specializaci Autodesk MAKE
 • Vlastní nadstavbové aplikace, vč. nábytkářské nadstavby Furniture nebo bezplatných Fusion Tools
 • Nabídka školení a e-learningových programů pro rychlé naučení programu
 • Knihovnu 3D prvků
 • Širokou nabídku webinářů a příkladů využití Fusion 360
 • Široká technická podpora (Helpdesk, CADforum.cz, Facebook skupina)
Autodesk Fusion 360 a jeho Extensions

Ceny a další informace

Aktuální zvýhodněné ceny jednotlivých rozšíření Fusion 360 Extensions najdete na CAD e-shopu – shop.arkance-systems.cz CAD eShop

Další informace viz stránka Fusion 360 a portál F360.cz. Bezplatná trial verze.

Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi. S případnými dotazy prosím kontaktujte Arkance Systems, největšího partnera Autodesku v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Novinky a zprávy