09.05.2023

Autodesk představuje první sadu funkcí produktu Autodesk Forma, oborového cloudu sjednocujícího pracovní postupy napříč týmy, které projektují, staví a provozují stavby. Cloudová aplikace Autodesk Forma vychází ze stávajících aplikací Autodesk Spacemaker a Autodesk FormIt (a nahrazuje je).

Navrhujte města budoucnosti díky automatizaci a umělé inteligenci

Počáteční možnosti Formy se zaměřují na úvodní fázi procesu plánování a navrhování pomocí automatizace a znalostí založených na umělé inteligenci, které zjednodušují zkoumání koncepcí návrhu, odlehčují opakujícím se úkolům a pomáhají vyhodnocovat kvalitu prostředí v okolí stavby, čímž poskytují architektům čas zaměřit se na kreativní řešení.

Snadno použitelné analýzy Autodesk Forma poskytují uživatelům v reálném čase klíčové údaje o hustotě a kvalitách prostředí v okolí staveniště, jako je sluneční světlo, denní světlo, vítr nebo mikroklima.

Nově vydaná aplikace představuje první krok pro cloud v oblasti architektury, inženýrství, výstavby a provozování, neboť nové funkce a možnosti budou do Formy přidávány průběžně.

Autodesk Forma - schéma fungování

„Forma dává profesionálům v oblasti architektury možnost pracovat iterativně, nikoli postupně mezi plánováním a detailním návrhem, což zvyšuje možnosti jejich práce.

Od rychlého vyhodnocení velkého souboru faktorů – od slunce a větru po hluk a provozní energii – až po přenesení výpočetních úloh do cloudu a propojení s Revitem, Forma odemyká velkou hodnotu pro naše zákazníky.“

Amy Bunszel, výkonná viceprezidentka pro řešení architektury, inženýrství a stavebnictví (AEC) ve společnosti Autodesk.

Forma pomůže uživatelům rychle vyhodnotit desítky možností návrhu a zlepšit požadované vlastnosti návrhu. Zvýšení produktivity přinese rychlé nastavení projektu, uživatelé mohou využít pokročilé možnosti, aniž by potřebovali hluboké technické znalosti, a data lze využít k přesvědčivé prezentaci vize projektu, ve fázi získávání souhlasu a přesvědčení zúčastněných stran.

Tyto výsledky pomohou architektonickým kancelářím lépe plnit požadavky klientů a dosahovat kvalitnějších výstupů, čímž získají více nabídek a podpoří svůj obchodní růst.

Součástí počátečních možností aplikace Autodesk Forma jsou:

  • Kontextové modelování radikálně zjednodušuje proces zahájení nového projektu informačního modelování budov (BIM). Uživatelé nyní mohou během několika minut nastavit 3D model celé oblasti projektu, zadat vlastní data nebo zakoupit datové sady pro vybrané geografické oblasti, a to vše bezproblémově v rámci aplikace Forma.
  • Možnosti koncepčního navrhování nabízejí nástroje pro volné navrhování budov, které uživatelům umožňují kreativně vyjádřit své projektové záměry a vytvářet komplexní návrhy v plném 3D provedení během několika minut.
  • Automatizace radikálně urychluje počáteční zkoumání konceptů návrhu. Díky jednoduchým, ale výkonným parametrickým nástrojům mohou uživatelé rychle vypracovat mnoho koncepcí a variant návrhu, aby zajistili prozkoumání celého souboru řešení, čímž získají čas pro soustředěné na vlastní kreativitu.
  • Strojové učení provádí v reálném čase analýzy klíčových vlastností hustoty a prostředí, jako je sluneční světlo, denní světlo, vítr a mikroklima, aniž by uživatelé potřebovali hluboké technické znalosti. Nyní lze analýzy prostředí provádět již od prvního dne procesu navrhování, aby byly splněny požadavky a cíle udržitelnosti.
  • Doplněk pro Autodesk Revit poskytuje synchronizaci mezi aplikací Forma a Revit bez použití souborů, což uživatelům umožňuje podrobně zpracovat data aplikace Forma v Revitu a přenést je zpět do aplikace Forma pro analýzu.

„Toto je teprve začátek,“ říká Amy Bunszel. „Těším se na budoucnost, kdy budeme pokračovat v budování Formy, v přetváření BIMu tak, aby se soustředil na dosahování výsledků namísto modelování, a v propojování dat, týmů a pracovních postupů napříč celým životním cyklem projektu.“

S aplikací Forma nyní Autodesk nabízí kompletní a zároveň komplexní řešení pro navrhování budov – od počáteční fáze plánování a urbanismu až po projektování v Revitu s rozsáhlým ekosystémem propojených produktů včetně Autodesk Construction Cloudu. Pro stávající předplatitele je nyní Forma součástí BIM sady Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection – ti tak získávají rozšířenou hodnotu svého předplatného.

Autodesk Forma - cloudová aplikace s prvky AI
Autodesk Forma - ucelené komplexní řešení pro navrhování budov

Novinky a zprávy