10.05.2023

Společnost Arkance Systems CZ s.r.o. je držitelem autorizace k pořádání školení pro profesní certifikaci buildingSMART.

Od května 2023 nabízíme nové kurzy pro přípravu na certifikaci buildingSMART – Foundation – Basic. Vybere si každý – otevíráme sběrné kurzy pro malé skupiny osob, individuální kurzy i kurzy pro společnost.

O organizaci buildingSMART a jejích certifikacích

Organizace buildingSMART International (bSI) je hnací silou digitální transformace stavebního průmyslu na celém světě. Podporuje rozvoj a zavádění otevřených standardů a řešení pro infrastrukturu i budovy. bSI je správcem některých nejdůležitějších standardů, jako jsou „Industry Foundation Classes“ (IFC), „Information Delivery Manual“ (IDM) a „BIM Collaboration Format (BCF)“.

V roce 2016 bSI zahájila vývoj Profesionální Certifikace, která má za úkol podpořit školení a certifikaci osob, zejména v oblasti porozumění a správného používání těchto norem v celém odvětví. Od dubna 2020 je do Programu Profesionální Certifikace zapojeno 17 poboček, které společně zastupují celkem 23 zemí, včetně České republiky.

Logo buildingSMART, Professional Certification

Kurzy buildingSMART certifikace - profesionální program

Kurzy buildingSMART - certifikát

buildingSMART International nabízí Program Profesionální Certifikace pro individuální vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Cílem Programu je:

  1. Podporovat standardizaci obsahu školení openBIM®.
  2. Poskytovat školicím organizacím registrační systém.
  3. Umožňovat testování a kvalifikaci osob, které absolvovaly příslušný schválený kurz.
  4. Podporovat mezinárodní standardy, procesy a osvědčené postupy.
  5. Propagovat buildingSMART, jeho standardy a řešení.
  6. Prezentovat buildingSMART jako globální značku a záruku kvality.
  7. Vytvářet zdroj příjmů pro Pobočky a organizaci buildingSMART International.

bSI stanovila 2 úrovně Programu:

  • Foundation – první úroveň, která deklaruje základní míru porozumění. Tento kurz je zároveň součástí širšího vzdělávacího programu, který také organizuje Arkance Systems: BIM Academy pro současné a budoucí BIM manažery a koordinátory.
  • Practicioner – druhá úroveň, která deklaruje vysokou míru schopností uplatnit získané znalosti a praktické zkušenosti.

Arkance Systems je školicí organizací, která je registrovaná u buildingSMART International pro poskytování schválených kurzů.

Kurzy buildingSMART - pro malé skupiny, jednotlivce i společnosti

Novinky a zprávy